• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
PACEM IN TERRIS
Vrede op aarde
DEEL 1  -  DE ORDE ONDER DE INDIVIDUELE MENSEN
HOOFDSTUK 2  -  De plichten
ARTIKEL 6  -  Een zedelijke orde, waarvan de ware God de objectieve grondslag is

ARTIKEL 6 - Een zedelijke orde, waarvan de ware God de objectieve grondslag is

De orde in de menselijke samenleving is geheel van geestelijke aard. Het is een orde, die steunt op de waarheid, die verwezenlijkt moet worden volgens de normen van de rechtvaardigheid, die bezield en vervolmaakt moet worden door onderlinge liefde en die in volle vrijheid tot een steeds groter menselijk evenwicht moet worden uitgebouwd.
Maar een dergelijke orde, die universeel, absoluut en onveranderlijk is in haar beginselen, vindt haar oorsprong enkel en alleen in de ware, persoonlijke en transcendente God. God immers is de eerste waarheid en het hoogste goed en daarom ook de diepste en de enig ware bron voor het leven van een geordende, goed functionerende mensengemeenschap, die aan de menselijke waardigheid beantwoordt. Vgl. Paus Pius XII, Radiotoespraak, Kerstboodschap 1942, Con sempre (24 dec 1942), 18 De H. Thomas van Aquino zegt hieromtrent: "Dat de menselijke rede de norm is van de menselijke wil en de maatstaf van zijn goedheid, ontleent ze aan de eeuwige wet, die geen andere is dan de goddelijke rede... Hieruit blijkt, dat de goedheid van de menselijke wil veel meer afhangt van de eeuwige wet dan van de menselijke rede". H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. I-II, q. 14 a. 4 Vgl. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. I-II, q.14 a. 9

Document

Naam: PACEM IN TERRIS
Vrede op aarde
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 april 1963
Copyrights: © 1963, Ecclesia Docens 0742 - Uitg. Gooi en Sticht
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test