• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
PACEM IN TERRIS
Vrede op aarde
   INLEIDING
ARTIKEL 1  -  De orde in het heelal

ARTIKEL 1 - De orde in het heelal

Zalige Paus Johannes XXIII ondertekent zijn laatste encycliek De vrede in de wereld, zo vurig verlangd door alle mensen van alle tijden, kan alleen dán tot stand komen en bewaard blijven, als de door God gevestigde orde volledig wordt geëerbiedigd.

De vooruitgang van de wetenschap en de uitvindingen van de techniek tonen ons duidelijk, dat er een wonderbare orde heerst in de levende wezens en in de krachten van de natuur. Ze laten ons ook de grootheid zien van de mens, die deze orde weet te ontdekken en de middelen weet te vinden om deze krachten te beheersen en aan zich dienstbaar te maker.

Maar de vooruitgang van de wetenschap en de uitvindingen van de techniek tonen bovenal de oneindige grootheid van God, die het heelal en de mens heeft geschapen. Hij deed het heelal ontstaan uit het niet en stortte er de schatten van Zijn wijsheid en goedheid in uit. Hiervoor brengt de psalmist lof aan God met deze woorden: "Heer, onze Heer, hoe heerlijk is Uw Naam over heel de aarde" (Ps. 8, 1) en elders: "Hoe ontzaglijk zijn Uw werken, Heer. Gij hebt alles met wijsheid gemaakt" (Ps. 104, 24). God heeft de mens geschapen "naar Zijn beeld en gelijkenis" Vgl. Gen. 1, 26 ; hem begiftigd met verstand en vrije wil en hem aangesteld tot meester over het heelal, zoals de psalmist het weer zegt:

"Gij hebt hem slechts weinig minder gemaakt dan de engelen,
hem met glorie en luister gekroond.
Gij hebt hem macht gegeven
over de werken van Uw handen
en alles aan zijn voeten gelegd
" (Ps. 8, 5-6).

Document

Naam: PACEM IN TERRIS
Vrede op aarde
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 april 1963
Copyrights: © 1963, Ecclesia Docens 0742 - Uitg. Gooi en Sticht
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test