• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Uit, het feit, dat de staten recht hebben op hun bestaan, op ontwikkeling, op de noodzakelijke middelen voor hun vooruitgang, het recht ook om zelf op de eerste plaats deze doeleinden te verwezenlijken, en het recht op goede naam en op de verschuldigde eerbied, volgt, dat zij ook de plicht hebben, elk van deze rechten krachtig te beschermen, en iedere handeling te vermijden, die deze rechten kan schenden. Want gelijk de mensen in hun particuliere aangelegenheden, bij het zoeken van hun eigen voordeel, anderen niet onrechtvaardig mogen behandelen, zo mogen ook de politieke gemeenschappen, willen zij geen misdaad begaan, niet een vooruitgang nastreven, waardoor andere staten onrechtvaardig schade lijden of onderdrukt worden. Hierop lijkt ons het woord van Sint Augustinus toepasselijk: "Als de staten de rechtvaardigheid aan kant zetten, wat worden zij dan anders dan grote roversbenden?" H. Augustinus, Over de Stad Gods, De Civitate Dei. Lib. IV, c. 4: PL 41, 118 Vgl. Paus Pius XII, Toespraak, Op de vigilie van het hoogfeest der geboorte van Onzen Heer Jezus Christus 1939 in tegenwoordigheid van HH. Em. De kardinalen van HH. Exc. de bisschoppen en prelaten der Romeinsche curie, In questo giorno (24 dec 1939)

Document

Naam: PACEM IN TERRIS
Vrede op aarde
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 april 1963
Copyrights: © 1963, Ecclesia Docens 0742 - Uitg. Gooi en Sticht
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test