• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In iedere wel geordende en goed functionerende gemeenschap moet als grondbeginsel gelden, dat iedere mens een persoon is, d.w.z. een wezen, met verstand en vrije wil begaafd; en dat hij op grond hiervan subject is van rechten en plichten, die rechtstreeks en gelijktijdig voortvloeien uit zijn eigen natuur. Deze rechten en plichten zijn bijgevolg algemeen, onschendbaar en onvervreemdbaar. Vgl. Paus Pius XII, Radiotoespraak, Kerstboodschap 1942, Con sempre (24 dec 1942), 34 Vgl. H. Paus Johannes XXIII, Toespraak, Tot het 25e nationaal Italiaans Congres van de Academici van de Katholieke Actie, Siamo Lieti (4 jan 1963), 8

Document

Naam: PACEM IN TERRIS
Vrede op aarde
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 april 1963
Copyrights: © 1963, Ecclesia Docens 0742 - Uitg. Gooi en Sticht
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test