• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De waardigheid van de menselijke persoon vereist, dat de mens bij zijn handelen welbewust en vrij te werk gaat. Daarom moet in de samenleving het uitoefenen van rechten, het vervullen van plichten en het samenwerken met anderen op allerlei terreinen gedragen worden door een persoonlijke beslissing, d.w.z. door eigen initiatief, overtuiging en verantwoordelijkheidsbesef, en niet op de eerste plaats door dwang of pressie van buiten. Een samenleving, die alleen steunt op machtsverhoudingen, heeft niets menselijks meer, want zij belemmert de mensen in hun vrijheid in plaats van hen te stimuleren tot vooruitgang en persoonlijke vervolmaking.
Toch zijn de genoemde tendensen ook een duidelijk bewijs, dat de mensen in onze tijd zich steeds meer bewust worden van hun waardigheid. Dit bewustzijn stimuleert hen, deel te nemen aan het staatsbestuur en te eisen, dat hun persoonlijke en onschendbare rechten door het staatsrecht worden gewaarborgd. Zij eisen bovendien, dat de gezagsdragers worden aangesteld volgens de constitutionele normen en dat zij hun ambt binnen de grenzen van deze normen uitoefenen.

Document

Naam: PACEM IN TERRIS
Vrede op aarde
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 april 1963
Copyrights: © 1963, Ecclesia Docens 0742 - Uitg. Gooi en Sticht
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test