• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Bovendien volgt uit het wezen van het algemeen welzijn zelf, dat alle leden van de gemeenschap er in moeten delen, zij het dan in verschillende mate overeenkomstig ieders functie, verdiensten en omstandigheden. Daarom dienen alle gezagsdragers ervoor te zorgen, dat het algemeen welzijn strekt tot voordeel van allen, zonder dat daarbij een bepaalde burger of een klasse van burgers wordt voorgetrokken, gelijk onze voorganger Leo XIII z.g. verklaart: "Het mag volstrekt niet voorkomen, dat het burgerlijk gezag slechts het welzijn van een enkeling of van weinigen zou dienen, want ter behartiging van aller gemeenschappelijk welzijn is het ingesteld". Paus Pius XII, Encycliek, Over de eenheid van de menselijke maatschappij, Summi Pontificatus (20 okt 1939), 9 Toch kunnen redenen van rechtvaardigheid en billijkheid soms eisen, dat de overheid een bijzondere zorg besteedt aan de zwakkere leden van de gemeenschap, omdat deze niet voldoende in staat zijn, hun rechten te doen gelden en hun rechtmatige belangen te bevorderend. Vgl. Paus Leo XIII, Encycliek, Over kapitaal en arbeid, Rerum Novarum (15 mei 1891), 29

Document

Naam: PACEM IN TERRIS
Vrede op aarde
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 april 1963
Copyrights: © 1963, Ecclesia Docens 0742 - Uitg. Gooi en Sticht
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test