• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het is ons bekend, dat tegen bepaalde punten van deze Verklaring bezwaren zijn geopperd, en niet ten onrechte. Maar toch beschouwen wij deze Verenigde Naties
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (10 december 1948)
als een stap op de weg naar de oprichting van een juridisch-politieke organisatie van alle volken ter wereld. Want ze kent plechtig aan alle mensen, zonder uitzondering, de waardigheid toe van de menselijke persoon, en ze proclameert plechtig het recht van iedere mens, vrij de waarheid te zoeken, de normen van de zedelijkheid te volgen, de plichten van de rechtvaardigheid te vervullen, een menswaardig bestaan te eisen, en verder nog andere rechten, die met de voorafgaande samenhangen.

Document

Naam: PACEM IN TERRIS
Vrede op aarde
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 april 1963
Copyrights: © 1963, Ecclesia Docens 0742 - Uitg. Gooi en Sticht
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test