• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Een duidelijk bewijs van de belangrijkheid van de U.N.O. is de Verenigde Naties
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (10 december 1948)
, die op 10 december 1948 door de Algemene vergadering van de Verenigde Naties werd goedgekeurd. In de inleiding van deze Verenigde Naties
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (10 december 1948)
wordt alle volken en naties als ideaal voorgehouden de daadwerkelijke erkenning en eerbiediging van alle rechten en vrijheden, die in de Verenigde Naties
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (10 december 1948)
worden opgenoemd.

Het is ons bekend, dat tegen bepaalde punten van deze Verklaring bezwaren zijn geopperd, en niet ten onrechte. Maar toch beschouwen wij deze Verenigde Naties
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (10 december 1948)
als een stap op de weg naar de oprichting van een juridisch-politieke organisatie van alle volken ter wereld. Want ze kent plechtig aan alle mensen, zonder uitzondering, de waardigheid toe van de menselijke persoon, en ze proclameert plechtig het recht van iedere mens, vrij de waarheid te zoeken, de normen van de zedelijkheid te volgen, de plichten van de rechtvaardigheid te vervullen, een menswaardig bestaan te eisen, en verder nog andere rechten, die met de voorafgaande samenhangen.

Het is daarom onze vurige wens, dat de Organisatie van de Verenigde Naties er steeds beter in moge slagen, haar structuur en middelen aan te passen aan de omvang en de verhevenheid van haar taak. Moge spoedig de tijd komen, dat deze Organisatie in staat zal zijn, de rechten van de menselijke persoon op efficiënte wijze te waarborgen, de rechten, die onmiddellijk voortvloeien uit de waardigheid van de menselijke persoon en daarom universeel, onschendbaar en onvervreemdbaar zijn. Dit hopen wij des te meer, nu de moderne mens tegenwoordig steeds meer actief deelneemt aan het publieke leven in zijn eigen land, een steeds intensere belangstelling toont voor de wereldproblemen en zich steeds dieper bewust wordt, dat hij een levend lid is van de universele mensenfamille.

Document

Naam: PACEM IN TERRIS
Vrede op aarde
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 april 1963
Copyrights: © 1963, Ecclesia Docens 0742 - Uitg. Gooi en Sticht
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test