• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

GLOBALISERING VAN DE BROEDERSCHAP
Hoogfeest van Maria, Moeder Gods - 47e Werelddag voor de Vrede - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goede dag en gelukkig Nieuwjaar!

Bij het begin van het nieuwe jaar richt tot jullie allen wensen voor vrede en alle goeds. Mijn wens is die van de Kerk, het is de christelijke wens! Hij is niet gebonden aan een wat magisch en wat fatalistisch gevoel bij een cyclus die begint. Wij weten dat de geschiedenis een centrum heeft: Jezus Christus, mens geworden, gestorven en verrezen die onder ons leeft. De geschiedenis heeft een einddoel: het Rijk van God, het Rijk van vrede, van gerechtigheid, van vrijheid in liefde. De geschiedenis heeft een kracht die haar naar dat einddoel beweegt: de kracht is de Heilige Geest. Wij allen bezitten van bij het Doopsel de Heilige Geest. Hij is het die ons dringt om vooruit te gaan op de weg van het christelijk leven, op de weg van de geschiedenis naar het Rijk van God.

Die Geest is het vermogen tot liefde dat de schoot van de Maagd Maria heeft bevrucht; en het is dezelfde die de projecten en de werken van alle bouwers aan de vrede bezielt. Waar een man of een vrouw, bouwer aan de vrede, bezig is, daar is eigenlijk de Heilige Geest die hen helpt, hen dringt om vrede te stichten. Vandaag kruisen zich twee wegen: het feest van Maria, de Allerheiligste Moeder van God en de Wereld dag voor de Vrede. Acht dagen geleden weerklonk de boodschap van de engelen: “Eer aan God en vrede onder de mensen”; vandaag ontvangen we die boodschap opnieuw van de Moeder van Jezus die “al deze woorden in haar hart bewaarde en ze bij zichzelf overwoog” (Lc. 2, 19), om er, in de loop van het jaar dat begint, onze inzet van te maken.
Het thema van deze Werelddag voor de vrede is: “Paus Franciscus - Boodschap
Broederschap: grondslag en weg naar vrede
47e Wereldvredesdag (2014)
(8 december 2013)
”. Broederlijkheid: in het spoor van mijn voorgangers, vanaf Paulus VI, heb ik dit thema ontwikkeld in een al verspreide Paus Franciscus - Boodschap
Broederschap: grondslag en weg naar vrede
47e Wereldvredesdag (2014)
(8 december 2013)
die ik in gedachte vandaag aan allen toevertrouw. Het uitgangspunt is de overtuiging dat we allen kinderen zijn van dezelfde hemelse Vader, we maken deel uit van dezelfde menselijke familie en we delen een gemeenschappelijke bestemming. Hieruit vloeit voort dat elkeen de verantwoordelijkheid heeft te werken zodat de wereld een gemeenschap van broeders wordt die elkaar eerbiedigen, elkaar in hun verscheidenheid aanvaarden en voor elkaar zorg dragen. We zijn er ook toe geroepen ons bewust te worden van het geweld en van de onrechtvaardigheden die op vele plaatsen van de wereld voorkomen en die ons niet onverschillig en onbewogen kunnen laten: de inzet van allen is nodig om een waarlijk meer rechtvaardige en solidaire maatschappij op te bouwen. Gisteren heb ik een brief ontvangen van een heer, misschien iemand van jullie, die mij in kennis stelde van een gezinsdrama en vervolgens de vele rampen en oorlogen van vandaag opsomde. En hij stelde mij de vraag: wat gebeurt er in het hart van de mens dat hij in staat is om zo te handelen? Tot slot zei hij: “Het is tijd om te stoppen”. Ook ik ben van mening dat het ons goed zal doen op deze weg van het geweld te stoppen en de vrede te zoeken. Broers en zussen, ik maak de woorden van die man tot de mijne: wat gebeurt in het hart van de mens? Wat gebeurt in het hart van de mensheid? Het is tijd om te stoppen!
Vanuit elke hoek van de aarde, bidden de gelovigen vandaag om de Heer de gave van de vrede te vragen en de bekwaamheid om haar naar elke omgeving uit te dragen. Op deze eerste dag van het jaar helpt de Heer ons allen om ons met grotere beslistheid op de weg van de rechtvaardigheid en van de vrede te bewegen. En laten we thuis beginnen! Rechtvaardigheid en vrede thuis, onder ons. Men begint thuis en gaat dan verder, naar heel de mensheid. Maar we moeten thuis beginnen. Moge de Heilige Geest in de harten werkzaam zijn, de geslotenheid en de hardheid doen verdwijnen en late Hij ons vertederen bij het zien van de zwakheid van het Kind Jezus. De vrede vraagt, inderdaad, de sterkte van de mildheid, de geweldloze kracht van de waarheid en van de liefde.
Laten we onze hoop met kinderlijk vertrouwen neerleggen in de handen van Maria, de Moeder van de Verlosser. Aan haar, die haar moederschap uitbreidt tot alle mensen, vertrouwen we de kreet om vrede van alle door oorlogen onderdrukte volkeren toe zodat de moed van de dialoog en van de verzoening het zou halen op de bekoringen van wraak, van machtsmisbruik, van corruptie. Aan haar vragen we dat het Evangelie van de broederlijkheid, dat de Kerk verkondigt en waarvan ze getuigt, tot elk geweten zou spreken en de muren zou neerhalen die verhinderen dat vijanden zich als broers herkennen.

Document

Naam: GLOBALISERING VAN DE BROEDERSCHAP
Hoogfeest van Maria, Moeder Gods - 47e Werelddag voor de Vrede - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 1 januari 2014
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test