• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

STELLINGEN OVER DE VERHOUDING TUSSEN HET KERKELIJK LERAARSAMBT EN DE THEOLOGIE

Inleiding

'De relaties van het leraarsambt met de theologie zijn niet alleen zeer belangrijk (... ), maar zij moeten vandaag de dag zelfs van het hoogste gewicht geacht worden.' H. Paus Paulus VI, Toespraak, Tot de deelnemers aan het internationale Congres over Theologie (1 okt 1966). A.A.S. 58 (1966), 890 De volgende stellingen trachten de betrekking te belichten van 'de aan het kerkelijk leraarsambt gegeven opdracht om de goddelijke openbaring te beschermen met de aan de theologie toevertrouwde taak om de geloofsleer te bestuderen en uit te leggen'. H. Paus Paulus VI, Toespraak, Tot de deelnemers aan het internationale Congres over Theologie (1 okt 1966). A.A.S. 58 (1966), 890

Stelling 1
De naam van kerkelijk leraarsambt duidt op de taak van leraren die krachtens Christus' instelling eigen is aan het bisschoppencollege of aan de bisschoppen afzonderlijk die in hi├źrarchische gemeenschap met de paus verbonden zijn.

De naam van theologen slaat op die leden van de kerk die door studie en leven in de kerkelijke geloofsgemeenschap gekwalificeerd zijn tot een bepaalde dienstverlening door op de wetenschappelijke wijze die de theologie eigen is Gods woord indringender te begrijpen en - als de Kerk hen zendt - daarin onderricht te geven.

Over het leraarsambt van de herders en over de theologen of leraren alsmede over hun onderlinge betrekkingen wordt in het Nieuwe Testament en in de traditie van de tijd daarna op analoge wijze gesproken, dus met overeenkomsten en met verschillen; met de continuïteit gaan nogal ingrijpende veranderingen gepaard. Met name de concrete wijze waarop beide op elkaar zijn aangewezen en op elkaar zijn afgestemd, is in de loop van de tijden veranderd.

Document

Naam: STELLINGEN OVER DE VERHOUDING TUSSEN HET KERKELIJK LERAARSAMBT EN DE THEOLOGIE
Soort: Internationale Theologische Commissie
Datum: 6 juni 1976
Copyrights: © 1976, Katholiek Archief 31e jrg. nr. 16 p. 707-715
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 8 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test