• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

EERSTE VOTIEFMIS WAARONDER HET UITROEPEN VAN FRA ANGELICO TOT PATROON VAN DE KUNSTENAARS

{..}

{..}

{..}

{..}

{..}

{..}

{..}

{..}

{..}

{..}

{...} haar tot de uwe en geeft haar door aan uw broeders. De kerk doet u de barmhartigheid van God ondervinden door de jubileumaflaat in de mate van uw ontvankelijkheid voor de genade.

Zij vertrouwt u de taak toe de mens, die zijn drama beleeft en verduurt, door uw kunstwerken te doen begrijpen, dat heel het leven is ondergedompeld in de verlossing, de verlossing ademt, en dat 'heel het menselijk bestaan en de gehele mensengeschiedenis hun volledige zin slechts vinden in de onwankelbare zekerheid dat God de wereld zo heeft liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben'. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Opent de deuren voor de Verlosser, Aperite Portas Redemptionis (6 jan 1983), 10

Ziedaar de boodschap van de zalige kunstenaar Fra Angelica.

Blijft luisteren naar zijn woorden.

Gaan wij in de richting van deze diepte, welke hij ons heeft gewezen.

En opdat dit voor allen, en vooral voor de categorie van de kunstenaars gemakkelijker zou zijn, roep ik, gehoor gevend aan de verzoeken welke zijn gedaan door de orde van de dominicanen, vele bisschoppen en verschillende kunstenaars, de zalige Angelica uit tot patroon bij God van de kunstenaars, vooral van de schilders. Tot eer van God.

Amen'.

Document

Naam: EERSTE VOTIEFMIS WAARONDER HET UITROEPEN VAN FRA ANGELICO TOT PATROON VAN DE KUNSTENAARS
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 18 februari 1984
Copyrights: © 1984, Archief van Kerken, jrg 39 p 8
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test