• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De werkelijk buitengewone moeite, die de H. Leo had aangewend om het leergezag van de Romeinse Kerk te beschermen, is geenszins zonder resultaat gebleven; het is immers vooral aan zijn waardigheid te danken geweest dat niet alleen de Bisschoppen van de Kerkprovincies van het Westen, die te Rome bij de Concilies aanwezig waren, de "burcht van de apostel Petrus" eerden en prezen, maar ook de meer dan 500 Vaders van het Oosten, die te Chalcedon bijeen waren gekomen Mansi, Concil. Ampliss. Collect. VI, p. 913 en de keizers van Constantinopel zelf H. Paus Leo I de Grote, Brieven, Epistulae. Ep. 100, 3 Carciani imper. Ad Leonem, episc. Romae, PL 54, 972 H. Paus Leo I de Grote, Brieven, Epistulae. Ep. 77, 1 Pulcheriae aug. Ad Leonem, episc. Romae PL 54, 907

Document

Naam: AETERNA DEI SAPIENTIA
Over de heilige Paus en Kerkleraar Leo I de Grote bij gelegenheid van zijn 1500ste sterfdag
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 november 1961
Copyrights: © 1962, Katholiek Archief, 17e jrg. nr. 2, p. 25 - 36
Bewerkt: 28 april 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test