• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
"Geliefden in God, die door de apostolische getuigenis zijt geprezen, toen de H. Apostel Paulus, de leraar der heidenen, over u zei: "Omdat uw geloof over heel de wereld wordt geroemd" (Rom. 1, 8) bewaart dan ook in u wat zo'n grote geloofsverkondiger over u heeft gesproken. Moge niemand van u zich van deze lof vervreemden, opdat zelfs de besmetting van de goddeloosheid van Eutyches niet in staat zal zijn u te besmetten, die gedurende zoveel eeuwen onder leiding van de H. Geest door geen enkele ketterij zijt aangetast". H. Paus Leo I de Grote, Sermones. Serm. 86, 3, tract. Contra har. Eutychis, PL 54, 468

Document

Naam: AETERNA DEI SAPIENTIA
Over de heilige Paus en Kerkleraar Leo I de Grote bij gelegenheid van zijn 1500ste sterfdag
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 november 1961
Copyrights: © 1962, Katholiek Archief, 17e jrg. nr. 2, p. 25 - 36
Bewerkt: 28 april 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test