• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Men moet niet menen dat deze leer van de H. Leo nergens anders gehoord wordt. Want uit de overtuiging van zijn Voorgangers, de H. Innocentius I H. Paus Innocentius I, Epistula. Ep. 30 ad Concil. Milev. PL 20, 590 en van de H. Bonifatius I H. Paus Bonifatius I, Aan Bisschop Rufus van Thessalien - over de voorrang van de Romeinse Stoel, Retro Maioribus (11 mrt 422). Ep. 13, ad Rufum episc. Thessaliae, 11 mart. 422, en volledig in overeenstemming met die plaatsen van het Evangelie, die hij meer dan eens verklaard heeft Vgl. Mt. 16, 17-18 Vgl. Lc. 22, 31-32 Vgl. Joh. 21, 15-17 , houdt hij voor zeker dat zijn Opperherderschap hem door Christus is geschonken. Want hij zegt: "De zorg, die wij moeten hebben voor alle Kerken, komt op de voornaamste plaats voort uit een goddelijke instelling" H. Paus Leo I de Grote, Brieven, Epistulae. Ep. 14, 1 ad Anastasium, episc. Thessal. PL 54, 668

Document

Naam: AETERNA DEI SAPIENTIA
Over de heilige Paus en Kerkleraar Leo I de Grote bij gelegenheid van zijn 1500ste sterfdag
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 november 1961
Copyrights: © 1962, Katholiek Archief, 17e jrg. nr. 2, p. 25 - 36
Bewerkt: 28 april 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test