• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Bovendien is het deze H. Paus wel terdege bekend dat een uiterst noodzakelijk hulpmiddel voor de zichtbare eenheid van de Kerk is ingesteld, namelijk het opperste leergezag, dat onfeilbaar is en door Christus Jezus aan Petrus zelf, de prins der Apostelen, en aan diens opvolgers is geschonken. De H. Leo laat dit duidelijk zien:

"De Heer heeft Petrus met een speciale zorg omringd en Hij heeft in het bijzonder voor het geloof van Petrus gebeden, alsof de volharding van de anderen zekerder zou zijn, indien de geest van hun leider niet zou bezwijken. In Petrus dus wordt de kracht van allen beschermd en de hulp van de goddelijke genade zo geordend, dat de standvastigheid, die door Christus aan Petrus wordt verleend, door Petrus op de apostelen wordt overgedragen". H. Paus Leo I de Grote, Sermones. Serm. 4, 3, PL 54, 151-152 Vgl. H. Paus Leo I de Grote, Sermones. Serm. 83, 2, PL 54, 451

Document

Naam: AETERNA DEI SAPIENTIA
Over de heilige Paus en Kerkleraar Leo I de Grote bij gelegenheid van zijn 1500ste sterfdag
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 november 1961
Copyrights: © 1962, Katholiek Archief, 17e jrg. nr. 2, p. 25 - 36
Bewerkt: 28 april 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test