• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Volgens de mening dus van de H. Leo is de Bisschop van Rome als opvolger van Petrus en als Plaatsbekleder van Christus op aarde het hoofd en de top van iedere mogelijke eenheid, waaruit de Katholieke Kerk is samengesteld. Deze mening van de H. Leo, van ouds overgeleverd, is vast gegrondvest op het Evangelie en de Katholieke leer; dit blijkt zeer duidelijk uit deze woorden:

"Uit de gehele wereld wordt één Petrus gekozen , om aan het hoofd te staan van de geloofsverkondiging van alle volkeren en om gesteld te worden boven alle apostelen en vaders van de kerk: zodat, ofschoon er onder het volk Gods vele priesters en vele herders zijn, zij allen toch in feite bestuurd worden door Petrus , zoals zij ook oorspronkelijk door Christus worden bestuurd. Mijn geliefden , God heeft aan deze man een groot en bewonderenswaardig aandeel aan zijn macht geschonken ; en indien Hij andere gezagsdragers iets van Hem wilde schenken, dan heeft Hij het hun niet geweigerd, maar het hun steeds slechts door deze man gegeven." H. Paus Leo I de Grote, Sermones. Serm. 4,2 de Natali ipsius, PL 54, 149-150

Document

Naam: AETERNA DEI SAPIENTIA
Over de heilige Paus en Kerkleraar Leo I de Grote bij gelegenheid van zijn 1500ste sterfdag
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 11 november 1961
Copyrights: © 1962, Katholiek Archief, 17e jrg. nr. 2, p. 25 - 36
Bewerkt: 28 april 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test