• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"EER AAN GOD IN DEN HOGE EN OP AARDE VREDE ONDER DE MENSEN IN WIE HIJ WELBEHAGEN HEEFT."
Voorafgaand aan de zegen "Urbi et Orbi" - Kerstmis 2013

Eer aan God in den hoge
En op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft
” (Lc. 2, 14).

Geliefde broers en zussen van Rome en van de hele wereld, goede dag en zalig Kerstfeest!

Ik maak mij het gezang eigen van de engelen, die aan de herders van Bethlehem verschenen in de nacht waarin Jezus werd geboren. Een gezang dat hemel en aarde verenigt, door de hemel lof en glorie toe te zingen en de aarde der mensen de vredeswens.

Ik nodig allen uit dit lied mee te zingen. Het is een lied voor elke man en vrouw die waakt in de nacht, die hoopt op een betere wereld, die deemoedig zorg draagt voor de ander.

Glorie aan God!

Dit is waartoe Kerstmis ons allereerst oproept. God alle eer en glorie brengen, omdat Hij goed is, trouw en barmhartig. Op deze dag wens ik allen dat zij het ware gelaat erkennen van God de Vader, die aan ons Jezus heeft gegeven. Ik wens allen, dat zij Gods nabijheid ervaren, dat zij zijn aanwezigheid voelen, dat zij Hem liefhebben, dat zij Hem aanbidden.

Moge ieder van ons aan God alle eer en glorie geven, vooral door een welbesteed eigen leven uit liefde voor Hem en voor de medemens.

Vrede aan de mensen.

De ware vrede – wij weten het – is niet een evenwicht tussen tegengestelde krachten; is geen mooie ‘voorgevel’ waarachter tegenstellingen en verdeeldheden verborgen moeten worden. Vrede is zich dagelijks inzetten voor Gods gave en genade, ons gegeven in Jezus Christus.

Als wij kijken naar het Kind in de kribbe, naar het Kind van vrede, gaan onze gedachten naar de kinderen, de meest kwetsbare slachtoffers van oorlogen. We denken echter ook aan de ouderen, aan de mishandelde vrouwen, aan de zieken… Oorlogen vernietigen en verwonden zo vele levens!

Te veel levens zijn in de afgelopen tijd vernietigd door het conflict in Syrië, aangewakkerd door haat en wraak. Laten we blijven bidden tot Heer om het geliefde Syrische volk nieuw lijden te besparen en de conflictpartijen aan te zetten tot het beëindigen van elke geweld en tot het garanderen van toegang tot humanitaire hulp. Wij hebben gezien, hoe machtig gebed is! En ik ben blij, dat vandaag zich bij ons pleidooi en gebed voor vrede in Syrië, ook aanhangers van verschillende religies aansluiten. Verliezen we nooit de moed om te bidden! De moed om te zeggen: Heer, geef uw vrede aan Syrië en aan heel de wereld. En ik nodig dus ook de niet-gelovigen uit om naar de vrede te verlangen, met een verlangen dat het hart vergroot: allemaal verenigd, ofwel in het gebed ofwel in het verlangen, maar allen voor de vrede!
Geef vrede, o Kind, aan de bijna vergeten Centraal-Afrikaanse Republiek. Maar Gij, o Heer, Gij vergeet niemand! Wil dan ook vrede brengen in dat land zo verscheurd door een spiraal van geweld en ellende, waar vele mensen dakloos zijn, zonder het nodige drinkwater en voedsel en leven onder het bestaansminimum. Bevorder de saamhorigheid in Zuid-Soedan, waar de huidige spanningen al veel slachtoffers hebben gemaakt en het vreedzame samenleven bedreigen van deze jonge staat.
Gij, o Vredevorst, bekeer overal de harten van gewelddadige mensen en inspireer hen tot het neerleggen van de wapens en tot het opnemen van de weg der dialoog. Zie naar Nigeria, verscheurd door voortdurende aanslagen, waardoor vooral onschuldigen en weerlozen worden getroffen. Zegen het Land dat u hebt uitgekozen om ter wereld te komen en geef aan de vredesonderhandelingen tussen Israëli’s en Palestijnen een goede afloop. Heel de wonden van het geliefde Irak dat nog steeds ernstig wordt getroffen door aanslagen.
Gij, o Heer van het leven, bescherm allen die vervolgd worden omwille van uw Naam. Geef hoop en troost aan de ontheemden en vluchtelingen, vooral in de Hoorn van Afrika en in het oosten van de Democratische Republiek Kongo. Geef dat migranten op zoek naar een menswaardig leven hulp mogen vinden en opgenomen worden. Moge tragedies met talrijke doden, zoals dit jaar in Lampedusa, nooit meer gebeuren!
O Kind van Bethlehem, raak de harten van allen die betrokken zijn bij mensenhandel; laat hen bewust worden van de zwaarte van dit misdrijf tegen de menselijkheid; zie naar de vele kinderen die worden ontvoerd, gewond en gedood bij gewapende conflicten en naar die kinderen die gedwongen worden soldaat te worden en zo worden beroofd van hun kindertijd.
Heer van hemel en aarde, zie naar onze planeet, zo dikwijls uitgebuit door de heb- en roofzucht van mensen zonder onderscheid. Help en bescherm degenen, die slachtoffer zijn van natuurrampen, vooral het geliefde Filipijnse volk, zwaar getroffen door de recente tyfoon.

Broeders en zusters. In deze wereld, in deze mensheid is vandaag de Verlosser geboren, die is Christus de Heer. Laten we stil staan voor het Kind van Bethlehem. Laten we in ons hart geraakt en bewogen worden; en laten we niet bang zijn daarvoor. Laten we niet bang zijn dat ons hart bewogen raakt. Wij hebben dat nodig. Laten we ons verwarmen door Gods tederheid; wij hebben zijn liefde nodig. Gods liefde is nooit schadelijk: de liefde van God geeft ons vrede en kracht. Wij hebben zijn liefde nodig. God is groot in de liefde, aan Hem is de lof en de heerlijkheid in alle eeuwigheid! God is vrede: vragen we Hem ons te helpen om vredestichters te zijn elke dag in ons leven, in onze gezinnen, in onze steden en naties, in heel de wereld. Laten wij innerlijk bewogen worden door de goedheid van God.

Aansluitend gaf de Paus de zegen "Urbi et Orbi":

Kerstwens ná de zegen "Urbi et Orbi"

Tot jullie, geliefde broers en zussen gekomen van overal ter wereld en hier verzameld op dit plein en tot allen die in verschillende landen met ons verbonden zijn door communicatiemiddelen, richt ik mijn wens: Zalig Kerstfeest!

Op deze dag, verlicht door de evangelische hoop die uit de nederige grot van Betlehem komt, smeek ik om het kerstgeschenk van de vreugde en van de vrede voor allen: voor de kinderen en de bejaarden, voor de jongeren en de gezinnen, voor de armen en uitgestotenen. Moge Jezus, die voor ons geboren is, hen sterken die door ziekte en lijden beproefd worden; moge Hij tot steun zijn van hen die zich wijden aan de dienst van de meest behoeftige broeders. Zalig Kerstfeest aan allen!...

Document

Naam: "EER AAN GOD IN DEN HOGE EN OP AARDE VREDE ONDER DE MENSEN IN WIE HIJ WELBEHAGEN HEEFT."
Voorafgaand aan de zegen "Urbi et Orbi" - Kerstmis 2013
Soort: Paus Franciscus - Urbi et Orbi
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 25 december 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana/ acsa.vc
Vert. uit het Italiaans: Sef Adams; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test