• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

COMPENDIUM ZAL DE BASIS ELEMENTEN VAN HET KATHOLIEKE GELOOF MOETEN BEVATTEN
De Paus geeft opdracht aan Kardinaal Ratzinger om een compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk (CKK) te maken

Aan mijn dierbare broeder, Kardinaal Joseph Ratzinger,
Prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer

Op 7 december j.l. hebben we gevierd dat 10 jaar geleden de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
gepromulgeerd werd, een decennium dat heeft aangetoond hoe belangrijk deze tekst is, zoals deze gewenst en voorgesteld was door de Bisschoppensynode in 1985. Zoals ik gezegd heb tot de deelnemers van het Internationale Catechetisch Congres dat in oktober j.l. bij elkaar was Red.: het congres dat van 8 tot 11 oktober 2002 plaatshad, werd gehouden naar aanleiding van de tiende verjaardag van de eerste publicatie en de vijfde verjaardag van de vaststelling van de definitieve versie van Catechismus van de Katholieke Kerk om deze gebeurtenis te herdenken, is de Catechismus ongewijzigd gebleven als bijzondere gave, beschikbaar gesteld voor de gehele Katholieke Kerk. Het is een gave aangeboden aan iedere man en vrouw die gevraagd wordt te getuigen van de hoop die in hem is, omdat zij geïnteresseerd zijn te weten wat de Kerk geloofd.

De zeer wijde verspreiding van de tekst in zovele verschillende delen van de wereld is een duidelijk bewijs van zijn nutigheid en tijdloosheid. Vooral in recente jaren zijn er veel samenvattingen van de Catechismus gemaakt in diverse talen en in diverse landen. Dit toont aan hoe breed en diepgevoeld de noodzaak is om een kort compendium te hebben die alle fundamentele elementen van het Katholieke geloof en moraal op een eenvoudige en heldere wijze formuleert. Maar de praktijk wijst uit dat het niet makkelijk is in een samenvatting de compleetheid en integriteit van het Katholieke geloof te bewaren.

Tijdens het recente congres werd de dringende noodzaak duidelijk om een verkorte catechismus voor de gelovigen beschikbaar te hebben en velen vroegen om een geautoriseerde, betrouwbare en complete compendium op te stellen. Inderdaad is het hoognodig dat aangaande de essentiële aspecten van het christelijk geloof en moraal, deze tekst getrouw is aan de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
.

Ik beschouw het ook als een relevant voorstel en daarom vraag ik u, Uw Eminentie, in overeenstemming met het Staatssecretariaat, een speciale commissie op te zetten, wier taak het zal zijn om een concept Catechismus-Compendium
Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk
(28 juni 2005)
op te stellen. Aan deze commissie, waaraan u leiding zult geven, zal een gepaste redactionele commissie toegevoegd worden.

Het Catechismus-Compendium
Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk
(28 juni 2005)
zal een samenvatting moeten geven van de essentiële en fundamentele inhoud van het geloof van de Kerk, in respect voor de diepgang en doctrinaire integriteit, waardoor het stijgt boven het niveau van louter een "vademecum", zodanig ook dat ieder mens, gelovige en niet-gelovige, het zal aanvaarden en daardoor in één overzicht het volledige panorama van het Katholieke geloof kan overzien. Het zal als bron, model en referentiepunt de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
behouden en daarmee de autoriteit en de belangrijke impact van de synthese aangeven, maar ook een stimulans om deze beter te leren kennen als een ultiem instrument om het geloof te onderwijzen.

Voordat het Compendium goedgekeurd zal worden zal het voorgelegd worden aan alle Kardinalen en de voorzitter van de Bisschoppenconferenties.

Ik ben ervan overtuigd dat het geen eenvoudig werk is maar met de hulp van God en de medewerking van u, Kardinaal (Ratzinger), en de inzet van uw medewerkers zal het op korte termijn tot stand kunnen komen.

Terwijl ik u dank voor de blijvende toewijding dat een kernmerk is van uw servivce aan de Apostolische Stoel, en voor de beschikbaarheid die u heeft getoond in verband met dit onderwerp, roep ik over u en over allen die met u zullen meewerken aan het gereedmaken van het Catechismus-Compendium
Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk
(28 juni 2005)
de moederlijke bescherming van de Heilige Maagd Maria, Moeder van het Vleesgeworden Woord, en van ganser harte schenk ik u mijn speciale Apostolische Zegen aan allen.

Gegeven in het Vaticaan, 2 februari 2003

Paus Johannes Paulus II

Document

Naam: COMPENDIUM ZAL DE BASIS ELEMENTEN VAN HET KATHOLIEKE GELOOF MOETEN BEVATTEN
De Paus geeft opdracht aan Kardinaal Ratzinger om een compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk (CKK) te maken
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 2 februari 2003
Copyrights: © 2005, Stg. InterKerk, Poeldijk
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test