• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wat gebeurt er feitelijk in deze basiliek? Gij weet het: in dit Heilig Concilie, dat de Heilige Kerk Gods voorgaat en haar geheel vertegenwoordigt, worden na zorgvuldige bestudering en met de hulp van voortdurend gebed drie Decreten uitgevaardigd die van groot belang zijn voor het leven van de Kerk: namelijk over de 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Christus Dominus
Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk
(28 oktober 1965)
, over en over 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Optatam Totius Ecclesiae
Over de priesteropleiding
(28 oktober 1965)
. Aan deze plechtige wetten worden niet minder plechtige verklaringen toegevoegd over de 2e Vaticaans Concilie - Verklaring
Gravissimum Educationis
Over de Christelijke opvoeding
(28 oktober 1965)
en over 2e Vaticaans Concilie - Verklaring
Nostra Aetate
Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten
(28 oktober 1965)
. Het is niet nodig U de inhoud van deze documenten uiteen te zetten: zij is U volledig bekend; ook behoeven Wij U niet te spreken over de invloed en de weerklank die zij in de wereld en in de tijd zullen hebben, noch over de resultaten ervan die, naar Wij hopen, voor de zielen en voor het leven van de Kerk zeer vruchtbaar zullen zijn; ieder van U heeft immers reeds de opzienbarende aspecten van deze documenten afgewogen.

Wij zullen liever zeggen, dat het uiterst nuttig voor Ons ambt zal zijn, als Wij, zelfs na hun afkondiging, opnieuw en rustig deze beslissingen zullen overzien die de Kerk heeft genomen; in de meest verheven en verantwoordelijke uitoefening van haar taak en ongetwijfeld onder invloed van de Heilige Geest heeft de Kerk deze beslissingen geput uit haar innerlijke wijsheid en zij beschouwt ze als het resultaat van haar liefdevolle en intense bezorgdheid; zij houdt ze zichzelf voor als een nieuwe verplichting die haar niet zwaar valt, maar die haar steun geeft en opheft en haar de volheid, de zekerheid en de vreugde schenkt, waaraan Wij geen andere naam kunnen geven dan die van leven.

Document

Naam: DE KERK LEEFT!
Bij de afkondiging van vijf Conciliedocumenten
Soort: H. Paus Paulus VI - Homilie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 28 oktober 1965
Copyrights: © 1966, Katholiek Archief 21e jrg. nr. 5 p. 180-183
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test