• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De voorwaarden voor een duurzame vrede
Er bestaat een onlosmakelijke band tussen daadwerkelijke inzet voor de vrede en respect voor de waarheid. De eerlijkheid van de informatie, de gelijkheid van juridische systemen en de transparantie van democratische procedures bezorgen de burgers een gevoel van zekerheid, de mogelijkheid om controverses op een vreedzame manier op te lossen en de vaste wil voor een loyale en constructieve verstandhouding, die samen de echte voorwaarden voor een duurzame vrede uitmaken. Politieke ontmoetingen op nationaal en internaal niveau dienen pas dan de zaak van de vrede als de samen genomen beslissingen zowel door de ene als door de andere worden gerespecteerd. In het tegenovergestelde geval lopen die ontmoetingen het risico betekenisloos en onbruikbaar te worden. Ze leiden er dan enkel toe dat de mensen geneigd worden alsmaar minder te geloven in het belang van de dialoog en meer en meer te gaan vertrouwen op het gebruik van geweld om het conflict op te lossen. De negatieve gevolgen voor het vredesproces die aangegane, maar niet gerespecteerde engagementen veroorzaken, moeten staats- en regeringsleiders ertoe brengen elk van hun beslissingen te wegen met een grote zin voor verantwoordelijkheid.

Pacta sunt servanda, zegt het antieke adagium. Als alle aangegane verbintenissen moeten worden gerespecteerd, dan moet in het bijzonder erover worden gewaakt dat de verbintenissen tegenover de armen worden nagekomen. Gedane beloften, die in de ogen van de armen worden beschouwd als van vitaal belang, nièt nakomen, is voor hen bijzonder frustrerend. Vanuit dit perspectief bekeken, betekent het niet respecteren van aangegane verbintenissen ten opzichte van de Derdewereldlanden een ernstig moreel probleem en plaatst het onrecht van de nog heersende ongelijkheden in de wereld in een nog sterker daglicht. Het lijden dat door armoede wordt veroorzaakt, wordt op een dramatische manier nog versterkt door het gebrek aan vertrouwen. Het eindresultaat ervan is het verdwijnen van elke hoop. Aanwezigheid van vertrouwen in de internationale relaties betekent dan ook een sociaal kapitaal met een fundamentele waarde.

Document

Naam: 'PACEM IN TERRIS' - EEN PERMANENTE OPDRACHT
Wereldvredesdag 2003
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 8 december 2002
Copyrights: © www.kerknet.be
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test