• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Er moet op gewezen worden dat de binnengekomen antwoorden zich uitspreken tegen een wetgeving die de adoptie van kinderen door personen in een verbintenis van hetzelfde geslacht toestaat, omdat zij het integrale welzijn van het kind gevaar zien lopen, dat recht erop heeft een vader en een moeder te hebben, zoals recent nog in herinnering werd gebracht door Paus Franciscus. Vgl. Paus Franciscus, Toespraak, Tot de delegatie van het katholiek internationaal bureau voor de jeugd (11 apr 2014) In het geval dat de personen die in deze verbintenis leven, vragen om het Doopsel voor het kind, onderstrepen de antwoorden echter bijna unaniem dat de kleine met dezelfde zorg, genegenheid en liefde moet worden opgenomen als de andere kinderen. Veel antwoorden geven aan dat het nuttig zou zijn concretere pastorale richtlijnen voor deze situaties te ontvangen. Het is vanzelfsprekend dat de Kerk de plicht heeft de werkelijke situatie met betrekking tot het doorgeven van het geloof aan het kind te controleren. In het geval dat men redelijke twijfels heeft aangaande het daadwerkelijk vermogen van de personen van hetzelfde geslacht het kind christelijk op te voeden, dient men een adequate ondersteuning van hen te garanderen - zoals trouwens van ieder ander echtpaar dat vraagt om het Doopsel voor hun kinderen wordt verlangd. Hulp zou in deze zin ook kunnen komen van andere personen die in hun familie - en maatschappelijke kring aanwezig zijn. In deze gevallen zal de voorbereiding op een eventuele doop van het kind in het bijzonder door de pastoor worden verzorgd, ook men een bijzondere aandacht voor de keuze van peter en meter.

Document

Naam: INSTRUMENTUM LABORIS T.B.V. DE 3E BIJZONDERE BISSCHOPPENSYNODE
De pastorale uitdagingen betreffende het gezin in het kader van de evangelisatie
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 juni 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana
Werkvertaling (vanuit het Italiaans): drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test