• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Herhaaldelijk wordt de noodzaak onderstreept van een gezinspastoraal die gericht is op een voortdurende en systematische vorming betreffende de waarde van het huwelijk als roeping, de herontdekking van het ouderschap (vader- en moederschap) als gave. De begeleiding van het paar mag zich niet beperken tot de voorbereiding op het huwelijk, ten opzichte waarvan er overigens wordt gewezen op de noodzaak van een herziening van de trajecten. Men benadrukt veeleer de behoefte aan een meer constante en gestructureerde vorming: Bijbels, theologisch, spiritueel, maar ook menselijk en existentieel. Men herinnert aan de noodzaak dat de catechese een intergenerationele dimensie krijgt, die actief de ouders betrekt bij het traject van de christelijke initiatie van de kinderen. In enkele antwoorden wordt gewezen op een bijzondere aandacht voor de liturgische feesten, zoals de kersttijd en vooral het feest van de Heilige Familie als kostbare momenten om het belang van het gezin te tonen en de menselijke context te begrijpen waarin Jezus is opgegroeid, waarin Hij heeft leren praten, liefhebben, bidden, werken. Men beveelt de noodzaak aan ook van burgerlijk standpunt uit bezien, waar mogelijk, de zondag als dag des Heren te beschermen; als dag waarop de ontmoeting in het gezin en met andere gezinnen wordt begunstigd.

Document

Naam: INSTRUMENTUM LABORIS T.B.V. DE 3E BIJZONDERE BISSCHOPPENSYNODE
De pastorale uitdagingen betreffende het gezin in het kader van de evangelisatie
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 juni 2014
Copyrights: © 2014, Libreria Editrice Vaticana
Werkvertaling (vanuit het Italiaans): drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test