• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DROEFHEID OMTRENT VROUWEN TOELATEN TOT DE PRIESTERWIJDING
Aan Donald Coggan, aartsbisschop van Canterbury

Aan zijne genade de hoogwaardigste dr Frederick Donald Coggan, aartsbisschop van Canterbury.

Terwijl de tiende verjaardag nadert rond het Secretariaat voor eenheid der Christenen
Gemeenschappelijke verklaring over de gesprekken tussen de Rooms Katholieke Kerk en de Anglicaanse Gemeenschap
(24 maart 1966)
, schrijven wij om in alle oprechtheid de dankbaarheid en hoop te beantwoorden welke u bij de herinnering aan die historische gebeurtenis tot uitdrukking brengt in een brief die bisschop John Howe ons kortgeleden overhandigde.

Het is goed te weten dat de besluiten die tien jaar geleden werden genomen, de dialoog die werd geopend, zich hebben voortgezet en uitgebreid tot vele plaatsen, en dat een nieuwe geest van wederzijdse achting en toenemend vertrouwen onze betrekkingen doordringen.
In zo'n geest van oprechtheid en vertrouwen zinspeelt u in uw geluksbrief op een probleem dat sinds kort van buitengewone omvang is geworden: de waarschijnlijkheid welke op sommige plaatsen reeds zeer sterk schijnt, dat de anglicaanse kerken zullen voortgaan vrouwen toe te laten tot het gewijde priesterschap. Wij hebben reeds H. Paus Paulus VI - Brief
Over het priesterschap van de vrouw
Aan Donald Coggan, aartsbisschop van Canterbury
(30 november 1975)
over dit onderwerp met u gewisseld, en wij waren in de gelegenheid de katholieke overtuiging meer volledig tegenover bisschop John Howe uit te spreken toen hij uw groeten overbracht.
Onze genegenheid voor de anglicaanse gemeenschap is vele jaren geleden hecht geworden en wij hebben altijd de vurige hoop gekoesterd en dikwijls uitgesproken dat de Heilige Geest ons in liefde voor en gehoorzaamheid aan Gods wil zou leiden op de weg van de verzoening. Dit moet de maat aangeven van onze droefheid waarmee wij op zo'n ernstige nieuwe hindernis en bedreiging op die weg stoten.

Maar tekort te schieten in de deugd van hoop is geen manier om aan de inspraken van de Heilige Geest te beantwoorden. Met al de kracht van de liefde die ons beweegt, bidden wij dat de Geest van God op dit kritieke ogenblik zijn licht overvloedig over ons mag uitstorten, en dat zijn leidende hand ons overeenkomstig zijn wil op de weg van de verzoening mag houden. Bovendien waarderen wij oprecht het feit dat u het verlangen hebt uitgesproken ons te ontmoeten en wij verzekeren u dat wij van onze kant naar zo'n ontmoeting uitzien als een grote zegen en een nieuw middel om die volledige eenheid te bevorderen die door Christus voor zijn Kerk werd gewild.

Uit het Vaticaan, 23 maart 1976

Paus Paulus VI

Document

Naam: DROEFHEID OMTRENT VROUWEN TOELATEN TOT DE PRIESTERWIJDING
Aan Donald Coggan, aartsbisschop van Canterbury
Soort: H. Paus Paulus VI - Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 23 maart 1976
Copyrights: © 1976, Katholiek Archief 31e jrg. nr. 21 p. 937-938
Vert. uit het Engels
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test