• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

OVER HET PRIESTERSCHAP VAN DE VROUW
Aan Donald Coggan, aartsbisschop van Canterbury

Aan zijne genade de hoogwaardigste dr Frederick Donald Coggan, aartsbisschop van Canterbury.

Wij schrijven in antwoord op uw brief van 9 juli jongstleden. Wij hebben vele malen de gelegenheid gehad ten aanzien van uw geëerde voorganger en later ten aanzien van uzelf uitdrukking te geven aan onze dankbaarheid jegens God en aan onze troost over de toeneming van begrip tussen de katholieke Kerk en de anglicaanse gemeenschap en het toegewijde werk zowel in de theologische dialoog en bezinning als in de christelijke samenwerking te erkennen welke deze toeneming bevordert en ervan getuigt.

Het is dan ook in dit kader van vertrouwen en oprechtheid dat wij uw voorleggen van het probleem zien dat door de ontwikkelingen binnen de anglicaanse gemeenschap gerezen is met betrekking tot de wijding van vrouwen tot priester.

Uwe genade is zich natuurlijk wel bewust van het standpunt van de katholieke Kerk in deze kwestie. Zij houdt, dat het om zeer fundamentele redenen niet geoorloofd is vrouwen tot priester te wijden. Deze redenen omvatten:

  • het in de gewijde geschriften gegeven voorbeeld van Christus die zijn apostelen alleen uit mannen koos;
  • de bestendige praktijk van de Kerk welke in navolging van Christus alleen mannen heeft gekozen;
  • en haar levende leergezag dat zichzelf gelijkblijvend heeft gehouden dat het uitsluiten van vrouwen van het priesterschap in overeenstemming is met het plan van God aangaande zijn Kerk.
De gemengde commissie tussen de anglicaanse gemeenschap en de katholieke kerk welke sinds 1966 werkzaam is geweest, werd opgedragen op gestelde tijd een eindrapport in te dienen. Wij moeten met leedwezen erkennen, dat de nieuwe koers welke door de anglicaanse gemeenschap is genomen door het toelaten van vrouwen tot het gewijde priesterschap niet zal nalaten een element van ernstige moeilijkheid in deze dialoog, binnen te brengen waarmee de betrokkenen ernstig rekening zullen moeten houden.

Hindernissen doen de wederzijdse inzet naar verzoening te streven niet te niet. Wij vernemen met voldoening van een eerste informele bespreking van de kwestie tussen anglicaanse vertegenwoordigers en die van ons secretariaat voor de bevordering van de eenheid der Christenen waarbij men het over het fundamenteel belang van de kwestie eens is geworden. Wij hopen dat dit begin mag leiden tot verder gemeenschappelijk beraad en groei aan begrip.

Nogmaals doen wij u alle broederlijke wensen in Christus onze Heer toekomen.

Uit het Vaticaan, 30 november 1975.

Paus Paulus VI

Document

Naam: OVER HET PRIESTERSCHAP VAN DE VROUW
Aan Donald Coggan, aartsbisschop van Canterbury
Soort: H. Paus Paulus VI - Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 30 november 1975
Copyrights: © 1976, Katholiek Archief 31e jrg. nr. 21 p. 935-936
Vert. uit het Engels
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test