• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Omdat de liturgische muziek deel uitmaakt van de liturgie als geheel, berust de verantwoordelijkheid daarvoor bij de kerkelijke ambtsdrager, te weten de bisschop in zijn bisdom en de pastoor in zijn parochie. Deze geeft de concrete richtlijnen voor de praktische vormgeving van het kerkmuzikale aspect van de eredienst ter plaatse. Hij kan aan de kerkmusicus de zorg voor verschillende kerkmuzikale domeinen (vgl. hieronder nrs. 1-5) toevertrouwen, steeds onder de verantwoordelijkheid van de pastoor in zijn parochie, resp. het cluster, dekenaat of de regio waarvoor hij is aangesteld. De kerkmusicus verricht zijn werkzaamheden met inachtneming van de naar redelijkheid aan de uitoefening van zijn taak te stellen eisen en voorwaarden. Bij een wisseling van de verantwoordelijke priester dient de kerkmusicus zich binnen de normen van het recht te verstaan met de nieuwe pastoor als verantwoordelijke voor de concrete liturgie in zijn parochie.

Met betrekking tot het repertoire van liturgische muziek wordt door de priester - als inhoudelijk verantwoordelijke voor de gebruikte liturgische (zang)teksten volgens de kerkelijke richtlijnen - overleg gepleegd met de kerkmusicus die kan adviseren met betrekking tot de muzikale aspecten in deze.

Document

Naam: BELEIDSNOTA KERKMUSICUS
Voor de Bisdommen van de R.K. Kerkprovincie in Nederland
Soort: Nederland
Auteur: Nederlandse Bisschoppenconferentie
Datum: 12 oktober 2010
Copyrights: © 2013, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 10
Bewerkt: 8 mei 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test