• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Sinds het verschijnen van de beleidsnota Kerkmusicus in 1988 van de Nederlandse Bisschoppenconferentie is er veel veranderd in de liturgische situatie van ons land. De teruggang in het kerkbezoek vraagt om een reflectie op wat nodig en haalbaar is in de kerkmuzikale praktijk.

Hoe kan gewaarborgd blijven dat de mens de eredienst aan God zo goed mogelijk verzorgt? Hoe kan er toekomstperspectief geboden worden voor de inschakeling van professioneel gevormde kerkmusici en amateur-kerkmusici? Hoe dienen zij gevormd te zijn? Deze en dergelijke vragen zijn niet zonder belang.

In deze beleidsnota zijn een aantal wegwijzers geplaatst voor een nadere inkleuring van deze problemen en kansen. Hiermee wordt de beleidsnota uit 1988 herzien. De materie waarover in deze regeling voor kerkmuziek sprake is, blijft verder de verantwoordelijkheid van iedere bisschop afzonderlijk met betrekking tot zijn eigen bisdom.

Document

Naam: BELEIDSNOTA KERKMUSICUS
Voor de Bisdommen van de R.K. Kerkprovincie in Nederland
Soort: Nederland
Auteur: Nederlandse Bisschoppenconferentie
Datum: 12 oktober 2010
Copyrights: © 2013, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 10
Bewerkt: 8 mei 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test