• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
1

Wanneer een kerkmusicus werkzaam is in een parochie, ligt het voor de hand, dat hij deelneemt aan het overleg met betrekking tot het vaststellen van het kerkmuzikaal beleid in de parochie onder leiding van de pastoor en tot het te zingen repertoire van liturgische muziek. Het Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Institutio Generalis Missalis Romani
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
(18 maart 2002)
formuleert het als volgt: 'Een effectieve voorbereiding van elke liturgische viering moet overeenkomstig het missaal en de andere liturgische boeken gebeuren in onderlinge eensgezindheid door allen die het aangaat, zowel wat betreft de riten, als de pastoraal en de muziek. De voorbereiding vindt plaats onder leiding van de rector van de kerk, na ook de gelovigen te hebben gehoord. De priester echter die aan het hoofd staat van de viering behoudt altijd het recht te regelen wat hem toekomt'. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 111

2
De pastoor kan aan een kerkmusicus de praktische leiding toevertrouwen over de koren en ook over de andere vocale en instrumentale ensembles en personen die een kerkmuzikale rol vervullen in de liturgie (zoals de cantor, psalmist, organist).
3
De kerkmusicus kan de gemeenschapszang leiden en - wanneer hem door de pastoor de functie van cantor wordt toevertrouwd en dit geen cumulatie van functies is - het vers voor het Evangelie, danwel een psalm of de tractus (in een viering met gregoriaanse propriumgezangen) zingen vóór het Evangelie Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 62.104 en in de functie van psalmist zorg dragen voor het zingen van de antwoordpsalm. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 61.102 Dit zijn overigens geen taken die als zodanig eigen zijn aan de functie van kerkmusicus.
4
De kerkmusicus kan onder de verantwoordelijkheid van de pastoor zorg dragen voor de aanschaf van de benodigde materialen voor de realisatie van de gekozen liturgische muziek binnen het daartoe door het parochiebestuur jaarlijks vastgestelde bedrag.
5
In voorkomende gevallen zal de kerkmusicus voorlichting geven en adviezen uitbrengen betreffende de liturgische muziek aan de verantwoordelijke pastoor of de overige gewijde gewone bedienaren van de eredienst, alsook aan de andere liturgische bedienaren die daarvoor zijn aangewezen.

Document

Naam: BELEIDSNOTA KERKMUSICUS
Voor de Bisdommen van de R.K. Kerkprovincie in Nederland
Soort: Nederland
Auteur: Nederlandse Bisschoppenconferentie
Datum: 12 oktober 2010
Copyrights: © 2013, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 10
Bewerkt: 8 mei 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test