• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het thema dat door de Heilige Vader aan de volgende Buitengewone Algemene Vergadering is toevertrouwd, is: De pastorale uitdagingen betreffende het gezin in het kader van de evangelisatie. In dit verband wil ik graag twee aspecten onderstrepen. Het eerste betreft de prioriteitsaandacht voor de evangelisatie, waarop alles in het wezen en het handelen van het volk van God gericht moet zijn. De Kerk bestaat niet voor zichzelf, maar voor de glorie van God en het heil van de mensen, aan wie ze geroepen wordt de vreugde van het Evangelie te brengen. Deze vreugde moet aan allen verkondigd worden, te beginnen met het gezin, de bepalende cel in de samenleving en de Kerk zelf. Het tweede aspect dat ik zou willen noemen, is de “pastorale” insteek, die is geaccentueerd in de formulering van het thema, de blik waarmee de Heilige Vader uitnodigt te kijken naar de waarde en de uitdagingen van het gezinsleven vandaag. Men zou deze insteek kunnen definiëren met de woorden die de Zalige Johannes XXIII op 19 januari 1962 in zijn H. Paus Johannes XXIII - Dagboek
Dagboek van de ziel ()
noteerde, in het klimaat van voorbereiding op het reeds dichtbij zijnde Concilie: “Alles zien in het licht van pastoraal dienstwerk, dat wil zeggen: zielen om te redden en op te richten.” Het gaat, kortom, niet om een debat over leerstellige kwesties, die trouwens ook recent nog door het Leergezag zijn uiteengezet (vanaf het Tweede Vaticaans Concilie in de Pastorale Constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
tot de Apostolische Exhortatie H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
van Johannes Paulus II van 1981), maar om te begrijpen hoe het Evangelie van het gezin op een doeltreffende manier verkondigd kan worden in de tijd waarin we leven, die getekend is door een evidente sociale en spirituele crisis.

Document

Naam: EVANGELISATIE EN PASTORAAL BELANGRIJKE PUNTEN VOOR DE SYNODE.
Interventie tijdens de persconferentie bij de publicatie van het Voorbereidingsdocument
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Msgr. Bruno Forte
Datum: 5 november 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Werkvert.: Redactie; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test