• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Op 7-8 oktober jongstleden vond de vijfde bijeenkomst van de Gewone Synoderaad plaats, voorgezeten door Paus Franciscus. Tijdens deze ontmoeting hebben de raadsleden het Bisschoppensynodes
De pastorale uitdagingen met betrekking tot het gezin in het kader van de evangelisatie
Lineamenta (voorbereidend document) voor de 3e Buitengewone Bisschoppensynode
(18 oktober 2013)
opgesteld, dat nu aan u wordt gepresenteerd, terwijl het al van rechtswege aan de instanties is gestuurd, die al aan het werk zijn. Het Bisschoppensynodes
De pastorale uitdagingen met betrekking tot het gezin in het kader van de evangelisatie
Lineamenta (voorbereidend document) voor de 3e Buitengewone Bisschoppensynode
(18 oktober 2013)
bevat behalve een algemene presentatie van de materie enkele essentiële citaten uit de Bijbel en van het Leergezag over het thema alsook een vragenlijst over de hoofduitdagingen betreffende het gezin. Om het consultatieproces op te starten is aan de bisdommen een uitnodiging gestuurd om het Bisschoppensynodes
De pastorale uitdagingen met betrekking tot het gezin in het kader van de evangelisatie
Lineamenta (voorbereidend document) voor de 3e Buitengewone Bisschoppensynode
(18 oktober 2013)
op een capillaire wijze in de dekenaten en parochies te verspreiden om concrete en reële data te verkrijgen over het synodale thema. Een analoog verzoek is gedaan aan de andere instanties die aan de Synode deelnemen.

Document

Naam: PRESENTATIE VOORBEREIDINGSDOCUMENT 3E BUITENGEWONE BISSCHOPPENSYNODE
Interventie tijdens de persconferentie bij de publicatie van het Voorbereidingsdocument
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Msgr. Lorenzo Baldisseri
Datum: 5 november 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Werkvert.: Redactie; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test