• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

a. Is het samenwonen ‘op proef’ een relevante pastorale realiteit in uw lokale kerk? Hoe hoog schat u het percentage?

b. Zijn er vrije feitelijke stellen, zonder religieuze of burgerlijke erkenning? Zijn daar betrouwbare statistische gegevens over?

c. Vormen gescheiden personen en hertrouwde gescheidenen een relevante pastorale realiteit in uw lokale kerk? Hoe hoog schat u het percentage? Hoe gaat men om met deze realiteit door middel van aangepaste pastorale programma’s?

d. In al deze gevallen: Hoe beleven de gedoopten hun irreguliere situatie? Zijn ze zich ervan bewust? Geven ze gewoon blijk van onverschilligheid? Voelen ze zich gemarginaliseerd en lijden ze onder de onmogelijkheid de Sacramenten te ontvangen?

e. Wat zijn de verzoeken die de gescheiden en hertrouwde personen aan de Kerk doen betreffende de Sacramenten van de Eucharistie en van de Verzoening? Hoeveel van de personen die zich in deze situaties bevinden, vragen om deze Sacramenten?

f. Zou een versnelling van de uitoefening van het kerkelijk recht omtrent de nietigverklaring van de huwelijksband een werkelijke positieve bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de problematiek van de betrokken personen? Zo ja, in welke vorm?

g. Bestaat er een pastoraal ten aanzien van deze gevallen? Hoe verloopt een dergelijke pastorale activiteit? Bestaan er programma’s voor op diocesaan en nationaal niveau? Hoe wordt Gods barmhartigheid verkondigd aan gescheidenen en aan hertrouwd gescheidenen en hoe wordt de ondersteuning van hun geloofsweg door de Kerk uitgevoerd?

Document

Naam: DE PASTORALE UITDAGINGEN MET BETREKKING TOT HET GEZIN IN HET KADER VAN DE EVANGELISATIE
Lineamenta (voorbereidend document) voor de 3e Buitengewone Bisschoppensynode
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Msgr. Lorenzo Baldisseri
Datum: 18 oktober 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vatican / Stg. InterKerk
Werkvert.: Redactie; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test