• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

a. Hoe staat het met de echte kennis van de leer van de Heilige Schrift
Heilige Schrift
Willibrordvertaling 1975
()
, ‘2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
’, ‘H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
’ en andere documenten van het post-conciliair Leergezag over de waarde van het gezin volgens de Katholieke Kerk? Hoe krijgen onze gelovigen vorming voor een gezinsleven volgens de leer van de Kerk?

b. Wordt de leer van de Kerk, waar deze bekend is, integraal geaccepteerd? Zijn er moeilijkheden bij het in de praktijk brengen ervan? Welke?

c. Hoe wordt de kerkelijke leer verbreid in het kader van pastorale programma’s op nationaal, diocesaan en parochiaal niveau? Welke catechese wordt er gegeven over het gezin?

d. In welke mate - en vooral in welke aspecten - is dit onderricht echt bekend en wordt het aanvaard, verworpen en/of bekritiseerd in buitenkerkelijke omgeving? Welke culturele factoren verhinderen dat de leer van de Kerk over het gezin volledig geaccepteerd wordt?

Document

Naam: DE PASTORALE UITDAGINGEN MET BETREKKING TOT HET GEZIN IN HET KADER VAN DE EVANGELISATIE
Lineamenta (voorbereidend document) voor de 3e Buitengewone Bisschoppensynode
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Msgr. Lorenzo Baldisseri
Datum: 18 oktober 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vatican / Stg. InterKerk
Werkvert.: Redactie; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test