• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De blijde boodschap van de goddelijke liefde moet verkondigd worden aan degenen die de fundamentele persoonlijk-menselijke ervaring delen een paar te zijn en een gemeenschap die open staat voor de gave van kinderen, de gemeenschap van het gezin. De geloofsleer over het huwelijk moet op een communicatieve en effectieve manier gepresenteerd worden, opdat deze in staat is de harten te bereiken en ze te transformeren volgens de in Jezus Christus gemanifesteerde wil van God.

Wat betreft citaten van Bijbelse bronnen over het huwelijk en het gezin, worden hier alleen de essentiële verwijzingen gegeven. Zo lijkt het ook wat betreft de documenten van het Leergezag zinvol zich te beperken tot de documenten van het universele Leergezag van de Kerk, en deze te integreren met enkele teksten van de Pauselijke Raad voor het Gezin, en het aan de aan de Synode deelnemende bisschoppen over te laten stem te geven aan de documenten van hun respectievelijke bisschoppelijke vergaderingen.

In elke tijd en in de meest diverse culturen heeft het nooit ontbroken aan het duidelijke onderricht van de herders noch aan het concrete getuigenis van gelovigen, mannen en vrouwen, die in zeer verschillende omstandigheden het Evangelie over het gezin beleefd hebben als een onschatbaar geschenk voor hun leven en dat van hun kinderen. Het engagement van de volgende Buitengewone Synode wordt geïnspireerd en gedragen door het verlangen deze boodschap aan allen met grotere doeltreffendheid te brengen, in de hoop dat “de aan de Kerk toevertrouwde schat der openbaring steeds meer de harten van de mensen vervullen” moge. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 26

Document

Naam: DE PASTORALE UITDAGINGEN MET BETREKKING TOT HET GEZIN IN HET KADER VAN DE EVANGELISATIE
Lineamenta (voorbereidend document) voor de 3e Buitengewone Bisschoppensynode
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Msgr. Lorenzo Baldisseri
Datum: 18 oktober 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vatican / Stg. InterKerk
Werkvert.: Redactie; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test