• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het “goede nieuws” over het gezin is een zeer belangrijk onderdeel van de evangelisatie die de christenen kunnen uitdragen door het getuigenis van hun leven. En ze doen dat reeds. Dat is zichtbaar in de geseculariseerde samenlevingen: waarlijk christelijke gezinnen herkent men aan de trouw, het geduld, de openheid voor het leven, de eerbied voor de bejaarden… Het geheim van dit alles is de aanwezigheid van Jezus in het gezin. Laten we dus aan allen, met eerbied en moed, de schoonheid voorstellen van het gezin en het huwelijk verlicht door het Evangelie! Daarom ook gaan we met aandacht en gevoel om met gezinnen in moeilijkheden, met gezinnen die hun grond moeten verlaten, die gebroken zijn, die geen huis en geen werk hebben of om zoveel andere redenen lijden; met de echtgenoten in crisis en met hen die al gescheiden zijn. Allen willen we nabij zijn met de verkondiging van dit Evangelie van het gezin, van deze schoonheid van het gezin.

Lieve vrienden, de werkzaamheden van uw Algemeen Vergadering kunnen een kostbare bijdrage vormen met het oog op de komende buitengewone Bisschoppensynode die gewijd zal zijn aan het gezin. Ook om die reden dank ik u. Ik vertrouw u toe aan het Heilige Gezin van Nazareth en van harte geef ik u mijn Zegen.

Document

Naam: GEZIN IS EEN PERSONENGEMEENSCHAP
tot de deelnemers aan de 21e Algemene Vergadering van de Pauselijke Raad voor het Gezin - Sala Clementina
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 25 oktober 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test