• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het eerste punt waarbij ik zou willen stilstaan is dit: het gezin is een levensgemeenschap die haar eigen zelfstandige duurzaamheid heeft. Zoals de Zalige Johannes Paulus II in de Apostolische Exhortatie H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
geschreven heeft, is het gezin niet de optelsom van de personen die er deel van uitmaken, maar een “personengemeenschap” Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 17-18. En een gemeenschap is meer dan de optelsom van de personen. Het is de plaats waar men leert liefhebben, het natuurlijke middelpunt van het menselijk leven. Ze bestaat uit gezichten van personen die liefhebben, met elkaar spreken, zich voor elkaar opofferen en het leven, vooral het meest broze en zwakke, verdedigen. Men zou zonder overdrijven kunnen zeggen dat het gezin de drijfkracht van de wereld en van de geschiedenis is. Elk van ons bouwt in het gezin zijn eigen persoonlijkheid op door met vader en moeder, met broers en zussen te groeien door de warmte van de thuis in te ademen. Het gezin is de plaats waar we een naam krijgen. Het is de plaats van de gevoelens, de ruimte van de intimiteit, waar men de kunst van het gesprek leert, van de tussenmenselijke omgang. In het gezin wordt de persoon bewust van de eigen waardigheid en, zeker wanneer de opvoeding christelijk is, erkent de waardigheid van elke afzonderlijke persoon, in het bijzonder van de zieke, de zwakke, uitgerangeerde.

Dit alles is de gezin - gemeenschap, die vraagt om als zodanig erkend te worden, zeker vandaag, nu de bescherming van de individuele rechten overheerst. We moeten het recht verdedigen van deze gemeenschap: het gezin. Daarom hebben jullie er goed aan gedaan bijzondere aandacht te vestigen op het Pauselijke Raad voor het Gezin
Handvest van de Rechten van het gezin
(22 oktober 1983)
, dat dertig jaar geleden, op 22 oktober 1983 werd voorgesteld.

Document

Naam: GEZIN IS EEN PERSONENGEMEENSCHAP
tot de deelnemers aan de 21e Algemene Vergadering van de Pauselijke Raad voor het Gezin - Sala Clementina
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 25 oktober 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test