• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE PASTORAAL VAN HET HUWELIJK MOET ZICH BASEREN OP DE WAARHEID
Uit een weinig bekend geschrift van kardinaal Joseph Ratzinger, gepubliceerd in 1998

Over enkele bezwaren tegen de leer van de Kerk over het ontvangen van de eucharistische Communie door hertrouwde gescheiden gelovigen

In 1998 introduceerde kardinaal Joseph Ratzinger, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, het boekwerk getiteld ‘Sulla pastorale dei divorziati risposati’ (‘Over de pastoraal van de hertrouwde gescheidenen’), gepubliceerd door Libreria Editrice Vaticana in een reeks van het dicasterie (“Documenti e Studi”, 17). Vanwege de actualiteit en de breedte van de invalshoeken van dit weinig bekende geschrift bieden we opnieuw (N.v.d.r.: november 2011) het derde deel ervan aan, met een toevoeging van drie voetnoten. De tekst is op de site van de krant (www.osservatoreromano.va) behalve in het Italiaans, ook in het Frans, Engels, Portugees, Spaans en Duits beschikbaar.

De Congregatie voor de Geloofsleer
Annus Internationalis Familiae
Brief aan de bisschoppen van de R.-K. Kerk over het ontvangen van de Communie door hertrouwd gescheiden gelovigen
(14 september 1994)
van 14 september 1994 heeft een levendige weerklank gekregen in diverse delen van de Kerk. Naast vele positieve reacties werden ook niet weinige kritische stemmen gehoord. De belangrijkste bezwaren tegen de leer en de praktijk van de Kerk worden hieronder in een overigens vereenvoudigde vorm weergegeven.

Enkele van de voornaamste bezwaren – vooral de verwijzing naar de veronderstelde flexibelere praktijk van de Kerkvaders, die de praktijk van de van Rome afgescheiden Oosterse Kerken zou inspireren, alsook het beroep op de traditionele principes van de epikèia en van de aequitas canonica – zijn diepgaand bestudeerd door de Congregatie voor de Geloofsleer. De artikelen van de professoren Pelland, Marcuzzi en Rodriguez Luño Vgl. Ángel Rodríguez Luño, L’epicheia nella cura pastorale dei fedeli divorziati risposati, in Sulla pastorale dei divorziati risposati, Vaticaanstad, Libreria Editrice Vaticana, 1998, («Documenti e Studi», 17), pp. 75-87; Piero Giorgio Marcuzzi, s.d.b., Applicazione di «aequitas et epikeia» ai contenuti della Lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede del 14 settembre 1994, ibidem, pp. 88-98; Gilles Pelland, s.j., La pratica della Chiesa antica relativa ai fedeli divorziati risposati, ibidem, pp. 99-131. zijn in de loop van deze studie uitgewerkt. De voornaamste resultaten van het onderzoek, die de richting van een antwoord op de bezwaren aangeven, zullen hier op een even korte wijze worden samengevat.

Document

Naam: DE PASTORAAL VAN HET HUWELIJK MOET ZICH BASEREN OP DE WAARHEID
Uit een weinig bekend geschrift van kardinaal Joseph Ratzinger, gepubliceerd in 1998
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 30 november 2011
Copyrights: © 2011, L'Osservatore Romano / Congregatie voor de Geloofsleer "Documenti, Commenti e Studi, 17" (1998)
Vert. vanuit het Italiaans: redactie; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test