• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

AFSLUITING INTERNATIONAAL EUCHARISTISCH CONGRES, ROME

Geliefde Broeders en Zusters!

Vanavond zal het Internationaal Eucharistisch Congres, wat Rome deze week tot de stad van de Eucharistie heeft gemaakt, eindigen op het Sint Pietersplein met de plechtige "Statio Orbis".

Er zijn veelvuldige liturgische vieringen geweest in de basilieken en parochiekerken, in kloosters en zovele andere plaatsen van aanbidding en heel veel mensen zijn in gebed geweest bij de aanwezigheid van Christus in het Allerheiligste. Wij kunnen zeggen dat de gehele Kerk verzameld was in Rome om in de Bovenzaal te verblijven , luisterend naar en overwegende de Eucharistie.

Christus is het Brood van verlossing voor de mens, reizigers en pelgrims op aarde. Daarom is op het feest van Sacramentsdag het Allerheiligste in processie door de straten gedragen, langs de huizen en gebouwen van het dagelijkse leven. In feite heeft de Verrezene gewild in het Eucharistisch mysterie voort te leven in ons midden, zodat elk menselijk wezen Zijn echte naam mag weten en Zijn oneindige genade mag ervaren.

 

Wij geloven stellig dat Christus de enige Verlosser van de wereld is. Hij is de Bemiddelaar van het nieuw en eeuwig Verbond Vgl. Hebr. 9, 15 , die heeft vervuld het vertrouwelijke Verbond dat God in de Sinaï heeft gesloten met Zijn uitverkoren volk. Een Verbond bestemd voor alle mensen, in afwachting van het grote eschatologische feestmaal voorspeld door de grote profeten van Israël. In het licht van deze waarheid is de Kerk niet minachtend tegen allen die in andere religieuze uitingen de mens helpen dichter bij God te brengen en om loutering te ontvangen die een nuttige interreligieuze dialoog bevorderen. Op hetzelfde moment echter kunnen we niets anders dan duidelijk stellen dat Christus de enige Verlosser is, de Zoon van God die is mensgeworden, gestorven en verrezen voor ons.

Christus heeft gewild bij ons te blijven in het mysterie van de Eucharistie, voedsel en drank wordend voor onze redding. Dit is duidelijk onderstreept in het thema van het Internationale Eucharistisch Congres: Jezus Christus, Enige Verlosser van de wereld, Brood van Eeuwig Leven.

Laten wij aan de Gezegende Maagd Maria de vruchten toevertrouwen die in deze dagen van beschouwing en gebed zijn ontstaan. Aan haar vertrouwen wij ook toe het volgende Internationale Eucharistisch Congres dat, zo God het wil, in 2004 gehouden zal worden in Guadalajara in Mexico. Moge Maria die in vertrouwelijke en voortdurende gemeenschap met Jezus, het Vleesgeworden Woord, geleefd heeft, iedere Christen helpen om in de Eucharistie de levende aanwezigheid van haar Goddelijke Zoon te herkennen, om Hem met vertrouwen te verwelkomen en Hem in liefde aan te roepen. Versterkt door het Brood van Eeuwig Leven zullen Christenen niet aarzelen zichzelf in dienst te stellen van hun broeders en zusters om een nieuwe, meer rechtvaardige en broederlijke mensheid te bouwen.

Document

Naam: AFSLUITING INTERNATIONAAL EUCHARISTISCH CONGRES, ROME
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Angelus/Regina Caeli
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 juni 2000
Copyrights: © 2000, Stg. Interkerk, Poeldijk
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test