• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

JONGEREN ZIJN HOOP VOOR DE WERELD

Dierbare broeders en zusters, goeie dag !

Wij nemen de catechese terug op na de vakantie in augustus, maar vandaag zou ik over mijn reis in Brazilië willen spreken, ter gelegenheid van de Wereldjongerendagen. Meer dan een maand is voorbij, maar ik meen dat het belangrijk is op deze gebeurtenis terug te komen en het verloop van de tijd laat toe er de betekenis beter van te vatten.

Vooreerst wil ik de Heer danken, want Hij is degene die alles door Zijn Voorzienigheid geleid heeft. Voor mij, die uit Amerika kom, was het een mooi geschenk! Ik ben er Onze-Lieve-Vrouw van Aparecida dankbaar voor, die heel die reis begeleid heeft: ik ben op Paus Franciscus - Homilie
De hoop bewaren; zich door God laten verrassen en in vreugde leven
In de basiliek O.L.Vrouw van Aparecida
(24 juli 2013)
, en Haar vereerd beeld was op het toneel van de Wereldjongerendagen altijd aanwezig. Daar was ik heel gelukkig om, want Onze-Lieve-Vrouw van Aparecida is heel belangrijk voor de geschiedenis van de Kerk in Brazilië, maar ook voor heel Latijns Amerika; in Aparecida hebben de bisschoppen van Latijns Amerika en de Caraïben een Algemene Vergadering gehouden met Paus Benedictus: een heel betekenisvolle stap op de pastorale weg van dit werelddeel waar het grootste gedeelte van de katholieke Kerk leeft.
Al deed ik het reeds, toch wil opnieuw mijn dank betuigen aan alle burgerlijke en kerkelijke autoriteiten, aan de vrijwilligers, veiligheidsdiensten, parochiegemeenschappen van Rio de Janeiro en andere steden van Brazilië, waar de pelgrims heel broederlijk onthaald werden. Inderdaad, het onthaal door de Braziliaanse families en parochies was één van de mooiste kenmerken van deze WJD. Goede mensen, die Brazilianen. Goede mensen! Ze hebben echt een groot hart. Een pelgrimstocht gaat altijd gepaard met onaangename dingen, doch het onthaal helpt ze te overstijgen en zelfs om te vormen in gelegenheden tot kennismaking en vriendschap. Er ontstaan banden die blijven duren, vooral in het gebed. Zo groeit de Kerk in de wereld, als een netwerk van ware vriendschappen in de Heer, een netwerk dat u bevrijdt als het u in zich opneemt. Dus, onthaal: dat is het eerste woord dat uit de reiservaring van Brazilië naar voor komt. Onthaal!
Een ander woord dat hierbij hoort, zou "feest" kunnen zijn. De WJD zijn altijd een feest want als een stad zich vult met jonge mensen die door de straten stappen met vlaggen uit de hele wereld, elkaar groeten en omhelzen, is dat een waar feest. Het is een teken voor iedereen, niet alleen voor gelovigen. En dan is er het grootste feest, namelijk het feest van het geloof, wanneer men samen de Heer looft, zingt, het woord Gods beluistert, in stilte aanbidt: dat alles is het hoogtepunt van de WJD, dat is het echte doel van deze grote pelgrimstocht, en het wordt op een bijzondere manier gevierd tijdens de grote wake op zaterdagavond en tijdens de Paus Franciscus - Homilie
Gaat - zonder angst - om te dienen
Tijdens de afsluitende H. Mis van de WJD 2013 - Strand van Copacabana
(28 juli 2013)
. Dat is het grote feest, het feest van geloof en broederlijkheid die in deze wereld begint en geen einde zal kennen. Doch dat is alleen mogelijk met de Heer! Zonder Gods liefde is er voor de mens geen echt feest!
Onthaal, feest. Maar men mag een derde element niet vergeten: zending. Deze WJD waren door een missionair thema gekenmerkt : « Gaat en maakt alle volken tot Mijn leerlingen ». Wij hebben Jezus’ woord gehoord: dat is de zending die Hij aan iedereen geeft! Het is de opdracht van de verrezen Christus aan Zijn leerlingen: “Gaat”, treedt uit uzelf, uit iedere beslotenheid om iedereen het licht en de liefde van het Evangelie te brengen, tot aan de uiterste grensgebieden van het leven! En het is juist die opdracht van Jezus die ik de jongeren heb toevertrouwd die het strand van Copacabana zo vulden dat het niet meer te zien was. Een symbolische plaats, de oceaankust, die deed denken aan de oever van het meer van Galilea. Ja, want ook vandaag herhaalt de Heer: “Gaat ...”, en Hij voegt eraan toe: “Ik ben met u, alle dagen ...”. Dat is wezenlijk! Alleen met Christus kunnen wij het Evangelie uitdragen. Zonder Hem kunnen wij niets – Hij heeft het ons zelf gezegd. Vgl. Joh. 15, 5 Met Hem, daarentegen, met Hem verenigd, kunnen wij zoveel doen.
Zelfs een jongere, een jongere, die in de ogen van de wereld slechts weinig of niet van tel is, is in Gods ogen een apostel van het Koninkrijk, hoop voor God! Aan alle jongeren zou ik met klem willen vragen ... maar ik weet niet of er vandaag jongeren zijn op het Sint-Pietersplein? Er zijn er! Ik zou met klem aan u allen willen vragen: wil u hoop zijn voor God? Wil u hoop zijn? (De jongeren: ja!) Wil u hoop zijn voor de Kerk? (De jongeren: ja!) Een jong hart dat de liefde van Christus aanvaardt, wordt hoop voor de anderen, dat is een immense kracht! Maar u, jongens en meisjes, alle jongeren, u moet ons veranderen en uzelf tot hoop maken! Open de deuren voor een nieuwe wereld van hoop. Dat is uw taak. Wil u voor ons allen hoop zijn? (De jongeren: ja !) Denken we aan wat deze menigte jongeren betekent die de verrezen Christus in Rio de Janeiro ontmoet hebben en Zijn liefde in het leven van alle dag brengen, beleven en meedelen. Ze staan niet in de kranten, want zij plegen geen geweld, veroorzaken geen schandalen en staan dus niet in de schijnwerpers. Maar als zij met Jezus verenigd blijven, bouwen ze Zijn Rijk op, smeden zij broederlijkheid, mededeelzaamheid, werken van barmhartigheid, zijn zij een grote kracht om de wereld rechtvaardiger en mooier te maken, haar te veranderen! Ik zou nu aan de jongens en meisjes op dit plein willen vragen: heeft u de moed om deze uitdaging aan te gaan? (De jongeren: ja!) Heeft u er de moed toe of niet? Ik heb het niet goed gehoord ... (De jongeren: ja!) Bezield zijn en deze kracht zijn van liefde en barmhartigheid die de moed heeft de wereld te willen veranderen? (De jongeren: ja!)
Dierbare vrienden, de ervaring van de WJD herinnert ons aan het grote nieuws van de geschiedenis, de Blijde Boodschap, zelfs wanneer zij niet in de kranten noch op tv verschijnt: wij worden door God bemind, die onze Vader is en Zijn Zoon Jezus heeft gezonden om dicht bij ieder van ons te zijn en ons te redden, ons te vergeven, want Hij vergeeft altijd. Hij vergeeft altijd omdat Hij goed en barmhartig is. Denk eraan: onthaal, feest en zending. Drie woorden: onthaal, feest en zending. Mogen deze woorden niet alleen een herinnering zijn aan wat in Rio gebeurd is, maar mogen zij de ziel van ons leven en onze gemeenschappen zijn.

Document

Naam: JONGEREN ZIJN HOOP VOOR DE WERELD
Soort: Paus Franciscus - Audiëntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 4 september 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. vanuit Franse versie (Zenit.org): Maranatha-Gemeenschap;
alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test