• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Voorts, broeders, bidt voor ons, opdat het woord des Heren, overal zoals bij u, zijn luisterrijke loop mag volbrengen,
en wij verlost worden van die kwaadaardige en boze lieden; want het geloof is niet aller deel.
Maar de Heer is getrouw, Hij zal u sterken en behoeden voor de boze.
In de Heer vertrouwen wij op u, dat gij doet wat wij bevelen, en dit ook zult blijven doen.
Moge de Heer uw harten neigen tot de liefde Gods en de standvastigheid van Christus.
Arbeidsplicht is christenplicht
Wij bevelen u, broeders, in de naam van de Heer Jezus Christus, iedere broeder te mijden die arbeid schuwt en niet leeft volgens de overlevering die gij van ons hebt ontvangen.
Hoe gij ons moet navolgen, is u bekend; wij hebben bij u geen werk geschuwd
en niemands brood om niets gegeten. Dag en nacht hebben wij gearbeid, met veel inspanning en moeite, om niemand van u tot last te zijn.
Niet dat wij er geen recht toe hebben, maar wij wilden een voorbeeld geven ter navolging.
Ook toen wij bij u waren, hielden wij u telkens deze regel voor: als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten.
Wij hebben namelijk gehoord, dat sommigen bij u werkeloos rondhangen, alle moeite schuwen, maar wel zich met alles bemoeien.
In de naam van de Heer Jezus Christus gebieden en vermanen wij zulke mensen, dat zij regelmatig moeten werken en hun eigen kost verdienen.
En gij, broeders, wordt niet moede het goede te doen.
Volgt iemand ons bevel, in deze brief gegeven, niet op, noteert hem dan en gaat niet meer met hem om; dan zal hij zich schamen.
Gij moet hem echter niet behandelen als een vijand, maar terechtwijzen als een broeder.
Slot
De Heer van de vrede,
Hij geve u de vrede, altijd en op allerlei wijzen.
De Heer zij met u allen.
Deze groet schrijf ik, Paulus met eigen hand. Dit is een waarmerk in elke brief. Zo is mijn handschrift.
De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen.

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test