• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Werk en lijden van de apostel
Als Gods medewerkers sporen wij u aan: zorg dat ge zijn genade niet tevergeefs ontvangt.
Hij zegt immers: Op de gunstige tijd heb Ik u verhoord, op de dag van het heil ben Ik u te hulp gekomen. Nu is er die gunstige tijd, vandaag is het de dag van het heil.
Wij geven niemand enige aanstoot, om ons ambt niet in opspraak te brengen.
In alle omstandigheden proberen wij ons te gedragen als dienaars van God door het standvastig verduren van ontberingen, nood en ellende:
slagen, gevangenschap, oproer, oververmoeidheid, gebrek aan slaap, te weinig eten.
Onze aanbeveling is: zuiverheid, inzicht, geduld, goedheid, en geest van heiligheid en ongeveinsde liefde,
het woord van de waarheid, de kracht van God zelf. Wij strijden en verweren ons met geestelijke wapens.
Eer en smaad, lof en laster zijn ons deel; wij zijn de bedriegers die de waarheid spreken,
de onbekenden die iedereen kent; wij sterven maar blijven leven, wij worden getuchtigd maar niet terechtgesteld;
wij treuren, maar zijn altijd blij; wij zijn berooid en maken velen rijk, haveloos en de wereld is van ons.
Paulus en de Korintiërs, Titus' bemiddeling
Wij spreken ronduit met u, Korintiërs, ons hart staat wijd voor u open.
Het is niet onze schuld dat gij u beklemd voelt; zelf zijt gij niet ruimhartig genoeg.
Ik mag u toch als kinderen aanspreken? Laten wij dan gelijk oversteken, zet ook gij uw hart open voor ons...
Vormt geen ongelijk span met de ongelovigen. Wat heeft heiligheid te maken met slechtheid? Wat heeft het licht uit te staan met de duisternis?
Is er overeenstemming mogelijk tussen Christus en Belial? Wat heeft de gelovige gemeen met de ongelovige?
Kan de tempel van God een verbond aangaan met de afgoden? Maar de tempel van de levende God, dat zijn wij. God heeft het zelf gezegd:
Ik zal onder hen wonen en met hen omgaan.
Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.
Daarom, gaat weg en verlaat hen,
houdt u ver van hen, zegt de Heer,
raakt niets aan wat onrein is.
Dan zal Ik u genadig aannemen.
Ik zal voor u een vader zijn
en gij zult voor Mij
zonen en dochters zijn, zegt de Heer,
de Albeheerser.

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test