• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Mijn zoon, ontneem de behoeftige niet wat hij nodig heeft om te leven, en laat de hunkerende ogen niet wachten.
Doe de hongerige geen pijn en verbitter geen mens die in nood is.
Maak een verbitterd hart niet radeloos en laat de vrager niet op de gave wachten.
Wees niet weigerachtig tegen een smekeling in nood en wend uw gezicht niet af van de bedelaar.
Wend uw oog niet af van degene die vraagt en geef niemand reden om u te vervloeken.
Want als hij u vervloekt in de bitterheid van zijn gemoed, zal zijn Maker zijn bede verhoren.
Maak u bemind in de gemeente en buig uw hoofd voor de hooggeplaatste.
Neig uw oor naar de bedelaar en sta hem vriendelijk en zachtmoedig te woord.
Bevrijd de verdrukte uit de handen van de verdrukker en wees niet kleinmoedig, als gij recht spreekt.
Wees als een vader voor de wezen en neem bij hun moeder de plaats van haar man in: dan zult gij zijn als een zoon van de Allerhoogste en door Hem bemind worden meer dan door uw moeder.
De wijsheid brengt haar zonen groot en zij zorgt voor degenen die haar zoeken.
Wie haar liefheeft heeft het leven lief en wie haar in de vroegte worden met vreugde vervuld.
Degene die haar bemachtigt zal roem als erfdeel krijgen, en waar zij binnenkomt, daar geeft de Heer zijn zegen.
Degenen die haar huldigen dienen de Heilige en degenen die haar beminnen worden door de Heer bemind.
Wie naar haar luistert zal recht spreken over de volken en wie haar is toegedaan zal zich veilig in zijn woning.
Als hij op haar vertrouwt, krijgt hij haar als erfdeel en zullen zijn nakomelingen haar blijvend bezitten.
In het begin bewandelt zij kronkelwegen met hem; zij jaagt hem vrees en angst aan; zij toetst hem met haar tucht, totdat zij zijn gezindheid vertrouwt, en zij beproeft hem met haar bevelen.
Daarna wendt zij zich rechtstreeks tot hem en verblijdt zij hem en openbaart zij hem haar geheimen.
Als hij afdwaalt, laat zij hem los en levert hem over aan zijn ondergang.
Beid uw tijd en wacht u voor het kwade en zorg, dat gij over uzelf niet beschaamd hoeft te zijn.
Want er is een schaamte die tot zonde leidt, en er is een schaamte die een luisterrijk sieraad is.
Wees niet overmoedig tot uw eigen schade en breng niet uw eigen val teweeg.
Laat een woord niet ongesproken, wanneer het ogenblik erom vraagt en verberg uw wijsheid niet.
Want iemands wijsheid maakt zich kenbaar door het woord, en in het spreken van zijn tong komt aan de dag wat hij heeft geleerd.
Verzet u niet tegen de waarheid en wees u bewust van uw onwetendheid.
Schaam u niet uw zonden te bekennen; probeer een stromende rivier niet tegen te houden.
Wees niet inschikkelijk tegenover een dwaas en zie een machthebber niet naar de ogen.
Tot de dood toe moet ge voor de waarheid vechten: dan zal God de Heer voor u strijden.
Wees niet driest met uw tong en tegelijk lui en traag in uw daden.
Wees niet in uw huis een soort leeuw en wees geen ingebeelde zot tegenover uw slaven.
Laat uw hand niet geopend zijn om te krijgen en dichtgeknepen als ze moet geven.

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test