• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Dit zijn de namen van de stammen. In het noorden langs Chetlon en de weg naar Hamat en Chaser-enon, met het gebied van Damascus en Hamat ten noorden daarvan, van de oostgrens tot de westgrens, ligt het gebied van Dan.
Onder dat van Dan ligt, van oost tot west, het gebied van Aser.
Onder dat van Aser ligt, van oost tot west, het gebied van Naftali.
Onder dat van Naftali ligt, van oost tot west, het gebied van Manasse.
Onder dat van Manasse ligt, van oost tot west, het gebied van Efraïm.
Onder dat van Efraïm ligt, van oost tot west, het gebied van Ruben.
Onder dat van Ruben ligt, van oost tot west, het gebied van Juda.
Onder dat van Juda ligt, van oost tot west, het hele gebied dat ge moet afstaan. Het is vijfentwintigduizend el breed, en strekt zich, van oost tot west, even ver uit als de andere gebieden. In het midden daarvan komt het heiligdom.
Het gebied dat ge voor Jahwe voor afzonderen, is vijfentwintigduizend el lang en twintigduizend el breed.
Dit heilig gebied is bestemd voor de volgende klassen. Voor de priesters een stuk dat aan de noord - en de zuidzijde vijfentwintigduizend el meet en aan de west - en de oostzijde tienduizend. In het midden daarvan komt het heiligdom van Jahwe.
Dit is het heilig gebied van de priesters, die afstammen van Sadok; in tegenstelling tot de levieten zijn zij Mij trouw blijven dienen en niet met de Israëlieten van Jahwe afgedwaald.
Zij krijgen een gebied dat afgezonderd is van de rest van het land; het is hoogheilig en ligt naast dat van de levieten.
De levieten krijgen een stuk dat grenst aan dat van de priesters, en eveneens vijfentwintigduizend bij tienduizend el meet. De beide stukken samen meten dus vijfentwintigduizend bij twintigduizend el.
Daarvan mag niets worden verkocht of geruild: het beste van het land mag niet overgaan in andere handen; het is aan Jahwe gewijd.
Het overblijvend gedeelte van vijfentwintigduizend bij vijfduizend el is profaan gebied; het is bestemd voor de stad, als woonplaats en als weidegrond. De stad zelf komt in het midden
en heeft de volgende afmetingen: de noord - en de zuidzijde vierduizend vijfhonderd el, de oost - en de westzijde eveneens vierduizend vijfhonderd el.
De weidegrond rond de stad meet aan de noord - en de zuidzijde tweehonderdvijftig el breed, aan de oost - en de westzijde eveneens tweehonderdvijftig el breed.
De stukken, die aan de oost - en de westzijde overblijven en die grenzen aan het heilig gebied, zijn elk tienduizend el. De opbrengst daarvan is bestemd voor het onderhoud van de arbeiders in de stad,
die dit land ook bewerken. Ze zijn afkomstig uit alle delen van Israël.
Het hele gebied dat dus met inbegrip van het domein van de stad, vijfentwintigduizend el in het vierkant is, moet ge als heilig gebied afzonderen.
Het gebied dat aan weerszijden van het heilig gebied en van het domein van de stad overblijft, is voor de vorst; het is aan de oost - en de westzijde vijfentwintigduizend el breed en loopt evenwijdig aan de gebieden der stammen. Het heilig gebied en de tempel liggen daar middenin.
Met uitzondering van het gebied van de levieten en het domein van de stad, die tussen de gebieden van de vorst in liggen, is het hele gebied tussen Juda en Benjamin voor de vorst.
Wat de overige stammen betreft: eerst volgt het gebied van Benjamin dat zich uitstrekt van oost tot west.
Onder dat van Benjamin ligt, van oost tot west, het gebied van Simeon.
Onder dat van Simeon ligt van oost tot west, het gebied van Issakar.
Onder dat van Issakar ligt, van oost tot west, het gebied van Zebulon.
Onder dat van Zebulon ligt, van oost tot west, het gebied van Gad.
En ten zuiden van dit gebied loopt de grens vanaf Tamar langs de wateren van Meribatkades en langs de Beek tot aan de Grote Zee.
Dat is het land en dat zijn de gebieden die ge onder de stammen van Israël moet verdelen, luidt de godsspraak van Jahwe de Heer.
En dit zijn de ingangen van de stad. De noordkant, vierduizend vijfhonderd el lang,
heeft drie poorten, evenals de volgende genoemd naar de stammen van Israël: de Rubenpoort, de Judapoort en de Levipoort.
De oostkant vierduizend vijfhonderd el lang, heeft drie poorten: de Jozefpoort, de Benjaminpoort en de Danpoort.
De zuidkant, vierduizend vijfhonderd el lang, heeft drie poorten: de Simeonpoort, de Issakarpoort en de Zebulonpoort.
De westkant, vierduizend vijfhonderd el lang, heeft drie poorten: de Gadpoort, de Aserpoort en de Naftalipoort.
De hele omtrek meet dus achttienduizend el. En de stad heet voortaan: 'Jahwe-is-daar!'

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test