• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Dit woord kwam van Jahwe tot de profeet Jeremia aangaande de Filistijnen, voordat Farao Gaza had ingenomen.
Dit zegt Jahwe: Daar rollen wateren aan uit het noorden, een rivier die buiten zijn oevers treedt en het land en al wat er is overstroomt, steden en inwoners. De mensen schreeuwen het uit, de bewoners heffen een klaaglied aan,
Bij het horen van de trappelende hoeven der hengsten, van de ratelende wagens en de dreunende wielen. De vaders laten hun kinderen in de steek, de moed is hun ontzonken.
Want de dag is aangebroken, dat alle Filistijnen worden vernietigd, dat Tyrus en Sidon worden uitgeroeid tot de laatste man. Jahwe vernietigt de Filistijnen, van de afstammelingen van Kreta blijft niemand meer over.
Gaza scheert zich kaal, Askelon treurt; hoelang u nog wonden toebrengen, laatste der Enakieten?
Ach, zwaard van Jahwe, komt ge nooit meer tot rust? Keer terug in uw schede, blijf rustig en stil.
Hoe kan het tot rust komen, als Jahwe het uitzendt tegen Askelon en heel de kuststreek?

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test