• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Van David. De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan vrezen? De Heer is mijn burcht, mijn behoud: voor wie zou ik beducht zijn?
Komen mij mijn belagers te na - en zij kunnen mij levend verscheuren, zo vijandig vervolgen zij mij - zij struikelen, zij vallen.
Streken rond mij belegeraars neer, mijn hart zou niet versagen, stond een slagorde aanvalsgereed, ik zou nochtans gerust zijn.
Dat ene vroeg ik van de Heer, dat is al mijn verlangen: daar te zijn - in het huis van de Heer, al de dagen mijns levens, dat ik Gods luister aanschouw, op Hem zien mag binnen zijn tempel.
Hij doet onder zijn schaduwdak mij schuilen in dagen van dreiging, beveiligt mij binnen zijn veilige tent. Hij stelt mij hoog op een steenrots.
Zo mag ik heffen het hoofd hoog boven de vijand rondom mij. voltrek ik in zijn domein bij geschal van bazuinen de offers. Voor de Heer is mijn harpspel, mijn lied.
Heer, hoor mijn aanroep tot U, geef mij genadig uw antwoord.
Gij zegt - en mijn hart spreekt het na: 'zoekt mijn aanschijn.' Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken.
Wend uw aangezicht niet van mij af, wijs uw knecht niet toornig terug, Gij die immer mijn hulp zijt geweest, wil mij niet verwerpen en verlaten, o God, mijn bevrijding.
Al begaven mij vader en moeder, de Heer nam mij aan als de zijne.
Wijs mij, Heer, dan uw weg, leid mij op het pad dat niet afwijkt, wie er ook op de loer ligt!
Laat mij niet ten prooi aan mijn haters: want mijn lasteraars maken zich groot: geweld is hun adem.
O, als ik niet de zekerheid had het heil des Heren te zien in dit leven op aarde!
Wacht dan de Heer en wees sterk, onbezweken van hart. Wacht dan de Heer.

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test