• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Voor de koorleider. Een psalm van David.
Het is, Jahwe, om uw machtsdaad dat de koning vervuld is van vreugde; in vervoering viert hij uw triomf.
Gij vervulde de wens van zijn hart, wees niet terug de vraag zijner lippen
waar met zegening mild Gij hem nadert, zijn hoofd kroont met hoog gouden tooi.
Leven vroeg hij van U en Gij gaaft het, duur van dagen, trotserend de tijd;
zijn majesteit rijst - door uw zege, Gij omhult hem met hoogheid en luister.
Zie, tot zegen stelt Gij hem, voor immer, laat hem weiden in de glans van uw aanschijn.
Want de koning vertrouwt op Jahwe, onwankelbaar is zijn bestand bij de gratie van Hem, de Allerhoogste.
Uw hand treft uw vijanden - alle! - uw rechterhand treft uw haters,
die Gij stelt als in schroeiing van vuur in het uur, Jahwe, dat Gij verschijnt, hen vernietigt in uw vergramdheid, als een laaiende vlam hen verteert.
En hun zaad neemt Gij weg van de aarde, hun nageslacht weg uit het mensdom:
wagen zij in hun kwaad U te naderen, een aanslag te beramen - zij falen.
Zie, ruggelings drijft Gij hen terug, spant uw boogpees: legt aan om te treffen!
Verhef U, Jahwe, in uw kracht en wij zingen bij harpspel het lied uw sterkte ter ere.

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test