• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Voor de koorleider. Met gittit-begeleiding. Een psalm van David.
Heer, onze God, hoe vol macht is uw naam wijd en zijd op de aarde; gelijk Gij uw majesteit doet verschijnen hoog aan de hemel,
uit de mond der kleinen, de kreet van het kind uw vermogen bevestigt, dat uw tegenstanders het weten, dat vijand en verstoorder moet zwijgen.
Als uw hemel ik zie - uwer vingeren werk, maan en sterren die Gij daar stelde,
wat is dan de mens dat Gij acht op hem slaat, het mensenkind dat Gij hem aanziet?
En nochtans gaaft Ge hem een haast goddelijke staat; met waardigheid hebt Gij, met schoonheid gekroond
die Gij heerser maakt over het werk uwer handen. Want alles hebt Gij aan zijn voeten gelegd:
de schapen, het hoornvee bijeen en de andere, de dieren des velds,
de vogelen des hemels, de vissen der zee: wat de banen der zee├źn doorkruist.
Heer, onze God, hoe vol macht is uw naam wijd en zijd op de aarde.

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test