• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Voor de koorleider. Met fluitbegeleiding. Een psalm van David.
Hoor naar mijn woorden, Heer, versta mijn smartelijk klagen;
sla acht op mijn roepen om hulp, Gij zijt mijn koning, mijn God: laat mij tot u mogen bidden.
Heer, des morgens hoort Gij mijn stem, des morgens breng ik het voor U; wachtende zie ik uit.
Gij immers zijt niet een god bij wie laagheid ingang kan vinden, bij u kan het boze niet wonen,
eigenwaan houdt geen stand voor uw blik, Gij haat elk die verraderlijk handelt;
Gij vernietigt wie leugentaal spreekt, de Heer gruwt van wie moorden en bedriegen.
Zelf zal ik, door uw rijke genade, mogen binnengaan in uw huis, tot uw heiligdom mij mogen buigen in vreze voor wie Gij zijt.
Leid mij door uw gerechtigheid, Heer, ten spijt van wie mij belagen; bewerk dat ik uw weg kan gaan.
In hun mond is elk woord onoprecht, want bederf huist bij hen van binnen; een gapend graf is de keel van wie vleierig glad met de tong zijn.
Tref hen met vergelding, o God, laat hen struikelen over hun plannen; om al wat zij begingen: stoot toe! Tegen u is hun rebelleren.
Vreugde vinden die schuilen bij U; door de eeuwen heen gaat hun jubel, want rondom is uw bescherming: hoog verblijden zich die uw naam eren.
De rechtvaardige zegent Gij, Heer, als een schild houdt uw gunst hem omgeven.

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test