• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Herinnering aan het sabbatgebod
Mozes liet heel de gemeenschap van Israël samenkomen en sprak tot hen: `Dit zijn de voorschriften die Jahwe u beveelt te onderhouden:
Zes dagen kunt gij werken, maar de zevende dag moet u heilig zijn, een sabbatdag voor Jahwe. Iedereen die dan werkt moet ter dood gebracht worden.
Op de sabbat moogt gij in geen van uw verblijven vuur ontsteken.'
Bijdragen voor de woning
Mozes sprak tot heel de gemeenschap van Israël: `Zo luidt de opdracht van Jahwe:
Sta uit uw bezit een bijdrage af voor Jahwe. Laat iedereen die daartoe bereid is zijn bijdrage voor Jahwe komen brengen: goud, zilver en brons;
paarse, karmijnrode en scharlaken wol, linnen en kleden van geitenhaar;
gelooide ramsvellen, fijn leer en acaciahout;
olie voor de verlichting, geurige kruiden voor de bereiding van zalfolie en welriekende wierook;
kornalijn en edelstenen voor de efod en de orakeltas.
De vaklieden moeten alles vervaardigen wat Jahwe heeft voorgeschreven:
de woning met tent en dak, de haken, schotten, verbindingsbalken, palen en voetstukken;
de ark met de draagstokken en de dekplaat, het afsluitend voorhangsel;
de tafel met de draagstokken en verder toebehoren, het toonbrood;
de luchter voor de verlichting met alle toebehoren, de lampen en de olie voor de verlichting;
het reukofferaltaar met de draagstokken, de zalfolie en de welriekende wierook; het voorhangsel voor de ingang van de woning;
het brandofferaltaar met het bronzen hek, de draagstokken en alle toebehoren; het wasbekken met het onderstel,
de kleden voor de voorhof, de palen en voetstukken, het voorhangsel voor de ingang van de voorhof;
de tentpinnen voor de woning en voor de voorhof met bijbehorende touwen;
de ambtsgewaden, de heilige gewaden voor de priester Aäron, de gewaden die zijn zonen als priester dragen.'
Daarop ging heel de gemeenschap van Israƫl bij Mozes vandaan,
en iedereen wiens hart hem dat ingaf en iedereen die daartoe bereid was kwam een bijdrage voor Jahwe brengen, voor de vervaardiging van de tent der samenkomst, voor de inrichting en voor de heilige gewaden.
Mannen en vrouwen snelden toe. Ieder die daartoe bereid was bracht broches, oorringen, vingerringen, halsketenen en andere gouden sieraden, ieder die Jahwe een gouden wijgeschenk wilde afstaan.
Wie in het bezit was van paarse, karmijnrode en scharlaken wol, van linnen en kleden van geitenhaar, van gelooide ramsvellen of fijn leer, die kwam het brengen.
Ieder die een bijdrage in zilver of brons wilde afstaan bracht ze naar Jahwe. Ook wie de beschikking had over het acaciahout, dat voor verschillende doeleinden nodig was, kwam dit brengen.
De daartoe vaardige vrouwen zetten zich aan het spinnen en brachten wat zij gesponnen hadden: paarse, karmijnrode en scharlaken wol, en linnen.
De vrouwen die daar vaardig in waren begonnen geitenhaar te spinnen.
De notabelen brachten kornalijn en edelstenen voor de efod en de orakeltas,
geurige kruiden en olie voor de verlichting, voor de zalfolie en voor welriekende wierook.
Alle Israƫlieten, mannen en vrouwen, die zich gedrongen voelden bij te dragen aan het werk dat Jahwe door Mozes wilde laten uitvoeren, kwamen hun bijdrage voor Jahwe brengen.
Aanstelling van Besalel en Oholiab
Toen maakte Mozes aan de Israëlieten bekend: `Jahwe heeft zijn keuze laten vallen op Besalel, zoon van Uri, de zoon van Chur, uit de stam Juda.
Hij heeft hem een uitzonderlijke begaafdheid geschonken, vaardigheid, kennis en veelzijdige bekwaamheid.
Hij kan ontwerpen maken, goud, zilver en brons smeden,
stenen snijden en zetten en hout bewerken: in alle technieken is hij bedreven.
Ook de gave om het aan anderen te kunnen leren heeft Hij hem geschonken, hem en Oholiab, zoon van Achisamak, uit de stam Dan.
Hij heeft hun vaardigheid geschonken om te werken in alle technieken: zij kunnen stenen snijden, borduren, paarse, karmijnrode en scharlaken wol vervaardigen en linnen weven. Zij voeren allerlei werk uit en maken ook zelf de ontwerpen.'

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test