• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Toen de man gewaar werd dat hij Jakob niet aankon, stootte hij hem bij de worsteling boven tegen de heup, zodat die ontwricht werd.
Bekijk vers 26 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 32)
 
Daarop zei de man: `Laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken.' Maar hij antwoordde: `Ik laat u niet gaan, wanneer gij mij niet zegent.'
Bekijk vers 27 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 32)
 
Hij vroeg: `Hoe is uw naam?' Hij gaf ten antwoord: `Jakob.'
Bekijk vers 28 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 32)
 
Toen zei hij: `Voortaan zult gij geen Jakob meer heten, maar Israƫl, want gij hebt met God gestreden en met mensen en gij hebt hen overwonnen.'
Bekijk vers 29 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 32)
 
Nu vroeg Jakob: `Maak mij uw naam bekend.' Maar hij zei: `Waarom vraagt ge naar mijn naam?' Toen gaf hij hem ter plaatse zijn zegen.
Bekijk vers 30 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 32)
 
Jakob noemde die plaats Peniel, `want - zo zei hij - ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en ik ben toch in leven gebleven.'
Bekijk vers 31 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 32)
 
De zon ging op, zodra hij Peniel voorbij was. Sindsdien was hij mank aan zijn heup.
Bekijk vers 32 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 32)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test