• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Nu zond Achab een boodschap aan alle Israƫlieten en liet alle profeten op de berg Karmel bijeenkomen.
Bekijk vers 20 in zijn context
(Oude Testament » 1 Koningen » Hoofdstuk 18)
 
Elia verscheen voor heel het volk en vroeg: `Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als Jahwe God is, volgt Hem dan; is het Baäl, volgt dan Baäl.' Maar de mensen gaven hem geen antwoord.
Bekijk vers 21 in zijn context
(Oude Testament » 1 Koningen » Hoofdstuk 18)
 
Toen zei Elia tot het volk: `Ik ben de enige profeet van Jahwe die overgebleven is; de profeten van Baäl zijn vierhonderdvijftig man sterk.
Bekijk vers 22 in zijn context
(Oude Testament » 1 Koningen » Hoofdstuk 18)
 
Geeft ons twee stieren. Laten zij een van beide stieren uitkiezen, hem aan stukken houwen en op het hout leggen, maar ze mogen het hout niet aansteken. Dan zal ik de andere stier klaarmaken en op het hout leggen, en ook het hout niet aansteken.
Bekijk vers 23 in zijn context
(Oude Testament » 1 Koningen » Hoofdstuk 18)
 
Roept dan de naam van uw god aan; ik zal de naam van Jahwe aanroepen; de God die door vuur antwoordt is de ware God!' En heel het volk riep: `Dat is goed.'
Bekijk vers 24 in zijn context
(Oude Testament » 1 Koningen » Hoofdstuk 18)
 
Toen zei Elia tot de profeten van Baäl: `Begint u maar met het uitkiezen en klaarmaken van de stier, want u bent met velen. Roept dan de naam van uw god aan, maar u moogt geen vuur aansteken.'
Bekijk vers 25 in zijn context
(Oude Testament » 1 Koningen » Hoofdstuk 18)
 
Zij namen dus de stier die hun gegeven werd, maakten hem klaar en riepen van de ochtend tot de middag de naam van Baäl aan: `Baäl, geef ons antwoord!' Maar er klonk geen geluid en er kwam geen antwoord, hoe zij ook sprongen rond het altaar dat zij gebouwd hadden.
Bekijk vers 26 in zijn context
(Oude Testament » 1 Koningen » Hoofdstuk 18)
 
Toen het middag geworden was, riep Elia hun spottend toe: `Roept toch wat harder; hij is immers een god? Hij is zeker in gedachten verzonken of hij heeft zich afgezonderd of is op reis; misschien slaapt hij wel en moet hij gewekt worden.'
Bekijk vers 27 in zijn context
(Oude Testament » 1 Koningen » Hoofdstuk 18)
 
Toen riepen ze nog harder en kerfden ze zich naar hun gewoonte met zwaarden en speren, tot het bloed langs hun lijf droop.
Bekijk vers 28 in zijn context
(Oude Testament » 1 Koningen » Hoofdstuk 18)
 
Het middaguur verstreek, maar zij gingen er als razenden mee door tot de tijd van het avondoffer; maar er klonk geen antwoord; zij vonden geen gehoor.
Bekijk vers 29 in zijn context
(Oude Testament » 1 Koningen » Hoofdstuk 18)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test