• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Vervolgens baarde zij Abel, zijn broer. Abel werd schaapherder en Kain landbouwer.
Bekijk vers 2 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 4)
 
Na verloop van tijd bracht Kain een offer aan Jahwe van de vrucht en van de grond.
Bekijk vers 3 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 4)
 
Ook Abel bracht een offer, de eerstgeborenen van zijn beste schapen. Jahwe zag genadig neer op Abel en zijn offer,
Bekijk vers 4 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 4)
 
maar op Kain en zijn offer sloeg Hij geen acht. Een wilde woede greep Kain aan, en zijn gezicht werd grimmig.
Bekijk vers 5 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 4)
 
Nu zei Jahwe tot Kain: `Waarom zijt gij woedend en waarom staat uw gezicht zo grimmig?
Bekijk vers 6 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 4)
 
Als gij het goede doet, is er opgewektheid; maar doet gij het goede niet, dan loert de zonde als belager aan uw deur, begerig u te grijpen. Zult gij hem meester kunnen blijven?'
Bekijk vers 7 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 4)
 
Daarop zei Kain tot zijn broer Abel: `Laten we gaan wandelen.' En toen zij buiten waren, viel Kain zijn broer aan en vermoordde hem.
Bekijk vers 8 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 4)
 
Nu zei Jahwe tot Kain: `Waar is uw broer Abel?' Hij antwoordde: `Ik weet het niet. Moet ik dan op mijn broer passen?'
Bekijk vers 9 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 4)
 
Toen zei Hij: `Wat hebt gij gedaan? Hoor, het bloed van uw broer roept uit de grond tot mij!
Bekijk vers 10 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 4)
 
Daarom zult gij vervloekt zijn, verbannen van de grond die zijn mond heeft geopend om uit uw hand het bloed van uw broer te ontvangen!
Bekijk vers 11 in zijn context
(Oude Testament » Genesis » Hoofdstuk 4)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test